Terug naar startpagina.

Home
letselschade Algemeen
letselschade Instanties / Organisaties
letselschade Juridisch
letselschade Media / i-net
letselschade Medisch
letselschade Stichtingen / Verenigingen
letselschade Laatste nieuws
letselschade Contact
  Welkom op whiplash-nederland.nl ..... Binnenkort zal deze website van start gaan ..... Denkt U dat u het allemaal wel weet ? ..... Dan is het vooral een must om hier terug te komen ..... Hier leest u "The Naked Truth" over whiplash ! In de hoop dat wij wél tot betere behandeling van mensen aan kunnen zetten !
Onderdeel
particulieren
Organisaties en verenigingen
Laatste update 6 okt 2011
   

Door de jaren heen zijn er heel veel organisaties en verenigingen bij gekomen en zo ook op gebied van whiplashletsel. Deze onderscheiden zich op verschillende manieren van elkaar. Zo heb je de commerciëel en non-commerciëel gedreven organisaties/verenigingen welke zich weer onderscheiden als geheel belangeloos (meestal gedreven lotgenoten) of indirect belanghebbende.


Betekenis:
In heel veel opzichten worden België en Nederland met elkaar vergeleken en globaal gezien zijn er ook niet zo heel veel verschillen. Echter betekend een stichting in België, iets héél anders dan in Nederland.

Een stichting in België is feitelijk een echte filantropische instelling ofwel, een welke hun gelden of inspanningen enkel gebruiken om andere te helpen. Hun grootste doelstellingen zijn het toekennen van beurzen, prijzen of toeslagen aan derden of in eigen beheer. Veel stichtingen werken mbv subsidies vanuit de overheid. In België kent men voral de Vereniging zonder Winstoogmerk (VZW of V.Z.W)
In Nederland is een stichting een rechtspersoon en word opgericht bij notariële akte. Hert bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en zijn daarmee het enige verplichte orgaan binnen een stichting. Echter zijn zij niet aansprakelijk voor de financiële stand van zaken binnen de stichting, zolang er geen spraken is van onbehoorlijk bestuur. Een stichting heeft ook geen leden maar kan wel donateurs hebben. Ook kan eens tichting vrijwilligers hebben. Vandaar dat in Nederland een stichting vorm erg geliefd is.

Feitelijk kan iedereen in Nederland een stichting beginnen zowel uit eigen hoofden dan wel vanuit een bedrijf.
Gevaren:
In de afgelopen jaren zijn diverse stichtingen opgericht voor mensen met whiplashletsel. Op zich natuurlijk een mooie zaak als er mensen zijn die omwillen van verandering van huidige beleid en ontkenning van het whiplash gebeuren, zich in willen spannen voor lotgenoten.

Maar er zit ook een duistere kant aan het verhaal want whiplash is nou niet bepaald vergelijkbaar met een hobby als voetballen welke een enorm groot draagvlak kent aan fanaten. In tegendeel, zijn vaak een doorn in het oog van het bedrijfsleven en iedereen die liever heeft dat whiplash uit de Nederlandse maatschappij gebant word omdat het hen veel geld kost. Het binnen halen van gelden is dan ook bepaald geen makkelijke klus.

Wat men logischerwijs dan ook ontdekt is dat uiteindelijk stichtingen waar weinig draagvlak te vinden is vanuit de maatschappij en/of het bedrijfsleven, belangenverstrengelingen ontstaan. Er worden sponsoring afspraken gemaakt met belanghebbende. De meest zuivere manier is wel dat men openlijk adverteerd voor de belanghebbende en avonden organiseerd waar de belanghebbende zijn product kan verkopen aan de donateurs etc.

Een minder mooie manier is dat er géén gezamelijk belang openbaar word getoont maar dat dit op een bedekte manier gebeurd. Dit kan bijvoorbeeld door dat men onderling afspraken maakt met belanghebbende dat mensen door gespeelt worden tegen betaling in de vorm van donateurschap of sponsoringbedragen. Deze werkwijze brengt het meeste op want ondanks dat er belangenverstrengelingen bestaan, suggereerd men naar buiten toe dat men geheel onafhankelijk opereerd, wat extra vertrouwen wekt bij de mensen die hen bezoeken.

Nóg merkwaardiger is het dat je als stichting begint met een zogenaamd dienstverlenend karakter, je desondanks vereist dat mensen donateur worden alvorens van je diensten gebruik te kunnen maken ?
Ik heb daar hele sterke aversie tegen omdat mensen die te maken krijgen met serieus whiplashverdacht letsel, het financiëel zo ontzettend zwaar krijgen, dat in de meeste gevallen al door vrienden en kennissen bijgesprongen moet worden omdat ze het anders financiëel niet redden.

Het kan wel degelijk anders !
Nu kan men mij een zwartkijker noemen want dat gebeurd nogal snel als je critiek durft te leveren maar ik zal dan ook gelijk een voorbeeld geven van verantwoorde sponsoring. Het is gewoon een kwestie van transparantie naar de buitenwereld toe.

Een móói voorbeeld daarvan zijn de vele jonge gasten die als droom hebben om óóit een bekend motor of auto racer te worden. Dit is de meest dure sport bezigheid die je maar kan bedenken. Als je dan gaat kijken op de websites van die jongens, kom je overal twéé zaken tegen die te maken hebben met geldinzameling namelijk een pagina "sponsoring" en een pagina "club van...."
De eerste is een pagina waar alle sposors tegen betaling genoemd worden met logo en in de club van... daar kunnen bezoekers tegen betaling van een x-bedrag, een naamsvermelding krijgen.

Zo kan iedereen zien wie de geldschieters zijn. Advocaten, specialisten en andere die hun naam genoemd willen zien, kunnen dat tegen betaling verwezenlijke. Maar op deze manier word niet de suggestie gewekt dat er onderliggende belangen zijn.

Vooruitgang:
De vraag is uiteraard wát is er nu wezenlijk verandert sinds de komst van al die stichtingen ?
Tot op heden is het voor mensen met whiplash verdacht letsel beslist niet beter geworden.
Er zullen uiteraard best individuele overwinninkjes te vieren zijn geweest maar dat geeft een stichting géén meerwaarde omdat iedereen die bij een echte letselschadeadvocaat aan klopt, er in de meeste gevallen betere resultaten zal behalen dan zij die zich door de rechtsbijstand van hun verzekering óf zogenaamde letselschadespecialisten cq letselschaderegelaars uit gekomen zijn.

Conclusie:
Stap als duidelijk is dat je slachtoffer bent en niet de veroorzaker, direct naar een gespecialiseerd letselschadeadvocaat (zie juridisch platform) ipv jezelf aan het lijntje laten houden door rechtsbijstand of een letselschaderegelaar waarvan sommige zichzelf zelfs specialist noemen, al kunnen ze op geen enkele wijze een vuist maken tegen de tegenpartij zodra deze moeilijk gaat doen.

Lees jezelf daar naast in op het internet op de geheel gratis aangeboden informatieve sites en verifiëer hun verhaal met informatie en documenatie afkomstig van wereldwijd serieus te nemen onderzoekers en specialisten.

Bespaar je geld voor andere van wezenlijk belang zijnde zaken als bv leefgeld of het inkopen van hulp als blijkt dat deze niet vergoed word ondanks de hoge nood. o.d.

Ter verduidelijking:
Hier is géén spraken van gewin als ik zeg, kijk eens op www.whiplashinformatie.nl


Design & Copyright by: Modern-designer.nl  - your source for al graphic design


Whiplash Nederland
is tot stand gekomen uit jaren lange ervaring op gebied van whiplashetsel.

Het beheer word gedaan door ervaringsdeskundige welke eerder als partner van, en later lotgenoot ervaring heeft opgedaan.

Whiplash Nederland
legt zich méér toe op de sociale en maatschappelijke aspecten welke komen kijken bij whiplashletsel.
Whiplashinformatie.nl
Beperkt zich voornamelijk tot het informeren, verder helpen en met elkaar in contact brengen van whiplash lotgenoten.