Terug naar startpagina.

Home
letselschade Algemeen
letselschade Instanties / Organisaties
letselschade Juridisch
letselschade Media / i-net
letselschade Medisch
letselschade Stichtingen / Verenigingen
letselschade Laatste nieuws
letselschade Contact
  Welkom op whiplash-nederland.nl ..... Binnenkort zal deze website van start gaan ..... Denkt U dat u het allemaal wel weet ? ..... Dan is het vooral een must om hier terug te komen ..... Hier leest u "The Naked Truth" over whiplash ! In de hoop dat wij wél tot betere behandeling van mensen aan kunnen zetten !
Onderdeel
particulieren
Media en whiplash
Laatste update 6 okt 2011
   
Algemeen:
Media zijn te onderscheiden in twee groepen namelijk de omroepmedia en de internetmedia, vandaar dat ik beide afzonderlijk zal weergeven. Het grote verschil tussen beide vormen van media is wel dat het financiële aspect ofwel commercie. Het hosten van een website kan al vanaf 50€ per jaar, terwijl voor 50€ slechts 5 seconde zendtijd ingekocht kan worden bij regionale stations. Als we landelijke zenders gaan bekijken word het verhaal nog veel anders. Tv-media is dus vooral gekleurd door de commerciëel interesante zaken. Anderzijds brengt de laagdrempeligheid van het diverse aanbod op internet ook héél grote gevaren met zich mee ! Vandaar dat ik meen dat het héél belangrijk is om te weten hoe media en whiplashletsel zich tot elkaar verhouden.
TV als media;
Zoals gezegd, hangt wat in de media komt via televisie, geld. Ook dat is weer te verdelen in twee delen namelijk de rechtstreekse betaling voor het mogen uitzenden óf de inkomsten vanuit kijkgelden. Feit blijft dat in beide gevallen er veel geld gemoeid gaat met het naat buiten brengen van informatie via de televisie.
Hier door word het al kansloos voor vrijwillige initiatieven om de media te gebruiken voor het openbaren van feiten en problemen. Met gevolg dat de informatieverstrekking op de televisie al jaren lang héél eenzijdig is als het gaat om whiplash letsel. Zij die de meeste kans krijgen zijn zij dioe de meeste oproer kraaien zoals ene Dr.Renckens bijvoorbeeld. Een vrouwenarts welke zich is gaan moeien met zaken als whiplash en andere moeilijk objectiveerbare letsels/ziekten als bekkeninstabiliteit, Vermoeidheidssyndrome en vele andere. Deze man zocht maar al te graag de media om zijn eigen idilische gedachten te verspreiden als zijnde de waarheid.

klik afbeelding voor groot formaat
Daarbij totaal voorbijgaant aan het feit dat als men iets niet ziet, dit óók wel eens te wijten zou kunnen zijn dat men nog dagelijks nieuwe zaken aan het licht brengt omdat technieken en apparatuur verbeteren. Nog even los van het feit dat zij (want hij is niet de enige non-believer en bedweter helaas) ook alles behalve perfectionist zijn en alles weten. Deze categorie artsen is zelfs van het slechtste soort want een arts moet altijd open blijven staan voor vooruitgang van de medische wetenschap en erkennen dat men nog lang niet alles weet en kan, óók specialisten niet !

Maar waar het dus feitelijk om gaat is dat het niet gaat om de werkelijke feiten maar om wie het meeste geld meebrengt óf oplevert. In slechts enkele gevallen komen slachtoffers aan het woord maar in die gevallen zijn zij dan van tevoren uitgeselecteerd om bijval te doen aan wat de belanghebbende verkondigt. Slechts zelden draaien programma's geheel om slachtoffers en als deze al uitgezonden worden, is de algemene reactie het zelfde. Afschuw en gelijk de gedachte dat het om een extreem geval gaat. Zich niet voor kunnen stellen dat het helaas géén uitzonderlijk geval betreft maar de hedendaagse trent is. dat echter de meeste slachtoffers niet in staat zijn om er zoveel energie voor in te leveren óf bang ziin dat ze nóg erger gemanipuleerd of gekleineerd worden.Men realiseerd zich niet hoe groot de kans is dat zij óf een van hun dierbare een zelfde lot kan overkomen. De bekende 'ver van mijn bed" denkwijze.

Whiplash en internet:
Vóór dat ik aktief werd op internet op gebied van whiplashletsel, had ik al bovengemiddelde ervaring opgedaan als web- en grafisch- designer. Naast deze aktiviteiten heb ik aan de voet gestaan van wat eens Nederlands grootste relatie site was. Daar werd ik naar toe gelokt door een toenmalige vriend die daar problemen ondervond. Met mijn kennis van zaken én het vermogen om tussen regels door te lezen, zag ik al snel dat er enorme misstanden plaats vonden.

Uiteindelijk resulteerde het er in dat ik rechtstreekse contacten had met de mensen op de achtergrond nadat ik hen deel-genoot had gemaakt van de bij mij in bezit zijnde informatie en gegevens. Wat zij niet konden, lukte mij uiteindelijk wel en zo werden diverse zaken opgelost. Helaas was er al wel een hoop leed geleden en heeft men uiteindelijk het wijze besluit genomen om de stekker uit de chatboxen te halen.

Helaas zijn zij géén uitzondering maar slechts één van de vele tastbare bewijzen dat internet een héél makkelijk medium is om te misbruiken. Het feit dat niets op waarheid gecontroleerd word, de kosten gering zijn, maakt dat het

klik afbeelding voor groot formaat
internet heel laagdrempelig is geworden voor misbruik en malversatie.

Maar .... niet alleen kwade opzet maakt het internet tot een gevaar !
Wat te denken aan de vele webloggs en hobby websites waar mensen informatie neer zetten uit alle goede bedoelingen maar geen notie hebben óf het allemaal wel klopt wat ze elders overnemen ?
Internet is één groot web waar in je als leek enorm gevaar loopt om op een totaal verkeerd been gezet te worden.

Lotgenoten:
Een heel nobel verschijnsel zijn de zogenaamde lotgenoten websites. Ja, ik weet... ik host er ook een aantal.
Tóch moet ik er voor waarschuwen !

Aller eerst moet ik zeggen dat verschillende websites doen overkomen alsof ze door lotgenoten opgezet en gedreven worden, terwijl dit NIET waar is ! Zij zijn overgenomen door commerciëel belang hebbende óf zelfs opgezet door commerciëel belanghebbende met als enige rede; Het binnen hengelen van slachtoffers welke opzoek zijn naar een belangenbehartiger. Elke binnen gehaald slachtoffer óf doorverwijzing levert geld op !

Daarbij komt dat de ene lotgenoot de andere niet is.
Als je als lotgenoot een website start, moet je een aantal dingen heel goed weten en beseffen. Om te beginnen moet je heel veel van het betreffende onderwerp afweten om zo in staat te zijn van relevant en niet relevant te kunnen onderscheiden maar óók om juistheid van informatie op een juiste wijze te kunnen beoordelen. Enige studie is dan ook minimale vereiste, net als een onafhankelijk inzicht. Dat laatste is niet zo eenvoudig als het lijkt en daar gaan dan ook veel lotgenoten op stuk. men moet emotie's en gevoelens weten te scheiden.

Verder vinden steeds vaker stichtingen hun bestaan dankzij het internet. Dat kán even zo goed als een positieve als negatieve ontwikkeling gezien worden maar daar over vertel ik meer op de daar voor bestemde pagina stichtingen en verenigingen.

Resumerend;
Het internet is een makkelijk medium waar heel veel vandaan te halen is. Echter zal je alles dubbel en zelfs driedubbel moeten verifiëren alvorens het voor waar aan te nemen. Daar naast is het aan te raden om moeite te doen om na te gaan "wie' er werkelijk achter de website zit, zodat je de onafhankelijkheid van de informatie kunt inschatten op de juiste waarde. Laat je nóóit verleiden tot het ingaan op aanbiedingen om je juridisch te laten begeleiden. Stap gewoon naar een echte letselschadeadvocaat, deze is zijn geld dubbel en dik waard. Bovendien is deze uiteindelijk echt goedkoper zo als je op het juridische platform kunt lezen én levert de minste frustratie's op.


Word regelmatig vervolgt/uitgebreid dan wel aangepast.
Uiteraard is uw inbreng en mening van harte welkom en kunt u aan ons richten via de contactpagina.
Design & Copyright by: Modern-designer.nl  - your source for al graphic design


Whiplash Nederland
is tot stand gekomen uit jaren lange ervaring op gebied van whiplashetsel.

Het beheer word gedaan door ervaringsdeskundige welke eerder als partner van, en later lotgenoot ervaring heeft opgedaan.

Whiplash Nederland
legt zich méér toe op de sociale en maatschappelijke aspecten welke komen kijken bij whiplashletsel.
Whiplashinformatie.nl
Beperkt zich voornamelijk tot het informeren, verder helpen en met elkaar in contact brengen van whiplash lotgenoten.