Terug naar startpagina.

Home
letselschade Algemeen
letselschade Instanties / Organisaties
letselschade Juridisch
letselschade Media / i-net
letselschade Medisch
letselschade Stichtingen / Verenigingen
letselschade Laatste nieuws
letselschade Contact
  Welkom op whiplash-nederland.nl ..... Binnenkort zal deze website van start gaan ..... Denkt U dat u het allemaal wel weet ? ..... Dan is het vooral een must om hier terug te komen ..... Hier leest u "The Naked Truth" over whiplash ! In de hoop dat wij wél tot betere behandeling van mensen aan kunnen zetten !
Onderdeel
bedrijven
Welkom
Laatste update 12 dec 2011
   

Het UWV is de meest besproken instellingen welke in opdracht van de overheid beleid voeren en handelen. Iedereen is het er over eens dat het zelden een prettige bezigheid om met het UWV in aanraking te komen. Dat is niet vanwegen het feit dat je pas met UWV te maken krijgt als het in je eigen leven even niet helemaal gaat zoals je zou willen en mogen verwachten maar, omdat het UWV bekend staat als een héél groot en super log orgaan. En helaas uitgerekend als het wat minder gaat, moet je met een dergelijk log en onpersoonlijk orgaan in de slag.
Op deze pagina proberen we een duidelijk beeld te geven over wat men van het UWV mag verwachten, wat hun insteek is en waar men rekening mee dient te houden. Kortom; Wat wel of juist niet te doen.
Algemeen:
Men kent inmiddels diverse soorten uitkeringen welke de plaats van de vroegere WAO ingenomen hebben namelijk de WIA, Waz en Wajong. Veel mensen kijken tegen deze keuringen op en wellicht niet geheel onterecht ?

Het grootste manco in het gehele keuringssysteem is dat men enkele jaren terug besloot om te gaan kijken wat men nog wél kan. Op zich natuurlijk een heel reële en positief klinkende wijziging. Maar gelijktijdig heeft men de kriteria drastisch aangepast, met gevolg dat er enkel een veschuiving van het probleem plaats vind en armoede toe neemt.

Zo betekend het onderandere dat wanneer er ook maar ergens in Nederland, drie mensen zijn die de zelfde aktiviteit plegen, dit gezien mag worden als een regulier beroep. Begrijpelijk dat veel mensen dus onterecht het predikaat "werkbare mogelijkheden" opgespeld krijgen, terwijl in de praktijk de kans dat men óóit daadwerkelijk aan de gang kan, feitelijk vooraf al nihil is. Los van in welke mate hun klachten aangetoont kunnen worden want dát is een heel ander verhaal.

Nog zo'n enorm manco is het feit dat een keuring slechts een moment opname is. Dat kan dus betekenen dat als men net even een opleving heeft, er een heel ander beeld van de werkelijkhied ontstaat. Maar óók het feit dat mensen zich helemaal voorbereiden op het bezoek, geeft een negatieve doorslag, net als dat mensen erg de neiging hebben om hun eigen klachten te bagataliseren. Men wil niet zielig over komen, falen of bekritiseerd worden, met gevolg dat men zich van natura al beter voor doet dan men zich daadwerkelijk voelt. Gooi daarbij dat mensen die lijden aan heftige pijnen, voor zichzelf een maskering hebben aangelegd, om maar niet alle prikkels te hoeven voelen welke door het lichaam heen suizen.


Het zou op z'n minst menswaardig zijn als een keuringsarts er alles aan zou doen om door dat masker heen te prikken en moeite zou doen om rekening te houden met al de hier boven genoemde factoren, om zo een zo realistisch mogelijk beeld te krijgen. Maar helaas.......

Dáár is een keuringsarts absoluut niet voor aangenomen !


Het is absoluut absurd om te denken dat een keuringsarts op menselijke manier kán keuren, als je weet dat alle criteria op een puur zakelijke benadering gebaseerd is. Bovendien moet het UWV aan de jaarlijks vooropgestelde aantal vermindering voldoen. Cijfers gebaseerd op economische belangen.

Haalt men die quota's niet dan werkt dat door in de politiek en kan dit de positie van politici in gevaar brengen. Vandaar dat het overkoepelend bestuur van het UWV, keuringsartsen gewoon keihard terug fluiten als zij de aantallen in gevaar brengen met té menselijke benadering van mensen die aangeven niet meer mee te kunnen komen binnen de arbeidsmarkt. Maar van wie kan je het nou beter dan van een oud uwv arts zelf ?

Klik image voor vergroting

Onafhankelijk ?

Helaas ziet men steeds vaker dat het UWV zich moeit in zakelijke aangelegenheden. Het is héél merkwaardig dat wanneer men onenigheid krijgt met een bedrijfsarts, men verwezen word naar de mogelijkheid om het UWV een onafhankelijk onderzoek (second opinion) te laten doen. Máár.... hoe onafhankelijk is zo'n dergelijke second opinion ?

Een organisatie welke mensen verplicht om een bezoek te brengen aan door het UWV zélf uitgekozen specialisten en centra ?
Het vreemde is namelijk dat in de wet staat geschreven dat mensen vrij zijn om zélf hun behaandelaren te kiezen, zodra een bepaald onderzoek of behandeling gewenst is (los van opgelegde dwangverpleging e.d.). Echter als men daar mee aan komt bij het UWV dan blijkt dat het gedaan kan worden zoals het UWV beslist en dat als men anders wil, men de uitkering in gevaar brengt.

Van de onafhankelijkheid welke gesuggereerd word, is dus absoluut geen spraken. Maar helaas kan je om het UWV in veel situaties niet heen. Als men te maken krijgt met het UWV, komen er dus nogal wat zaken bij kijken, vandaar dat we het op deze pagina algemeen hebben gehouden en een speciaal platform hebben gemaakt waar men alles te weten kan komen over keuringen, de aanvraag daar van én wat men vooral wel en vooral ook niet moet doen !
Klik button om naar platform keuringen en aanvragen te gaan.

Word regelmatig vervolgt/uitgebreid dan wel aangepast.
Uiteraard is uw inbreng en mening van harte welkom en kunt u aan ons richten via de contactpagina.
Design & Copyright by: Modern-designer.nl  - your source for al graphic design


Whiplash Nederland
is tot stand gekomen uit jaren lange ervaring op gebied van whiplashetsel.

Het beheer word gedaan door ervaringsdeskundige welke eerder als partner van, en later lotgenoot ervaring heeft opgedaan.

Whiplash Nederland
legt zich méér toe op de sociale en maatschappelijke aspecten welke komen kijken bij whiplashletsel.
Whiplashinformatie.nl
Beperkt zich voornamelijk tot het informeren, verder helpen en met elkaar in contact brengen van whiplash lotgenoten.