Terug naar startpagina.

Home
letselschade Algemeen
letselschade Instanties / Organisaties
letselschade Juridisch
letselschade Media / i-net
letselschade Medisch
letselschade Stichtingen / Verenigingen
letselschade Laatste nieuws
letselschade Contact
Onderdeel
particulieren
juridisch
Letselschade
Laatste update 12 dec 2011
 

De schuld of onschuld bewijzen is doorgaans het meest eenvoudige onderdeel van de hele letselschadeafhandeling. Desondanks maken verzekeraars zelfs daar vaak nog enorme strijd van. Doel: Slachtoffer gelijk al onder druk zetten en hopen dat het slachtoffer al vóór dat een advocaat ingeroepen is, akkoord verklaart met een verdeling van schuld in 75% schuld tegenpartij en 25% eigen schuld óf zoals in sommige gevallen zelfs een fifty-fifty regeling. Dit is de éérste en vetste winst die een verzekeraar al kán boeken.

Daar komt vervolgens bij dat een letselschadezaak, een van de moeilijkste juridische zaken is, welke je maar kunt bedenken. Dat komt omdat lang niet alle opgelopen schade bewijsbaar is want "hoe" bewijs je in welke maten van ernst jou klachten gewaardeerd moeten worden ?

Goede vertegenwoordiging !
Helaas is het vaak allemaal niet zo moeilijk, als we allemaal maar wisten hoe het daadwerkelijk allemaal in elkaar steekt. Dan zouden evrzekeraars niet zo veel discussies op kunnen werpen enkel om maar te blijven discusieren want discusieren betekend rekken, rekken betekend ontmoediggen en ontmoedigt raken betekend zwichten voor een bij lange na niet dekkende afkoopsom voor daadwerkelijk geleden schade.

Het is dus zaak om een goede én integere letselschade behartiger te vinden. Maar ook hier kan het ijs flinter dun zijn en lig je in het ijs koude water voor dat je er erg in hebt. Probeer er dán nog maar eens uit te komen !

Vandaar dat het héél belangrijk is dat je de bijbehorende pagina´s over belangenbehartigers en belangrijk héél goed door leest !
Eerste vereiste !
Dit is wel het aller belangrijkste vraagstuk waar zo snel mogelijk helderheid moet zijn namelijk; De schuldvraag.

Als deze niet direct goed word aangepakt, kan men uiteindelijk wel eens van een héél koude kermis thuis komen. Vandaar dat men als eerste de tegenpartij een verklaring moet afdwingen waarin men SCHRIFTELIJK honderd procent aansprakelijk stellen voor de gelede schade ten aanzien van het geleden ongeval.
Toevoeging.
Ten tweede dient de betreffende advocaat direct een toevoeging aan te vragen ! Dit betekend dat de advocaat een verzoek indiend om financiële steun bij het afhandelen van de letselschadezaak. Hier word gekeken naar het inkomen en uiteindelijk een eigen bijdragen bepaald. In de meeste gevallen betekend dit dat men ergens tussen de 300 en 1200 euro zelf moet betalen aan de advocaat. De rest word vanuit overheid betaald.

Vergeet niet dat je ten aller tijden zélf de juridische kosten betaald want de verzekeraar houd dat gewoon in van hun uiteindelijke aanbod, dus hoe je het went of keerd, betalen moet je toch. Het is dus beter om een paar honderd euro zelf te moeten betalen en hogere uitbetaling letselschade, dan niets zelf betalen en veel lagere slotbetaling. Een beetje advocaat laat je dat niet eens in een keer ophoesten want zijn inkomen is feitelijk al gegarandeerd ! Hij/zij zal beslist genoegen nemen met een termijnbetaling of zelfs dat bedrag mee nemen in het eerste verzoek om een voorschot. Op die wijze voel je er helemaal niets van !

Enige máár is wel ......
Dat zodra er uitbetaling van slotsom gedaan word, men over dát jaar terugvordering mag verwachten maar een beetje advocaat zal daar wel op letten dat dit niet nodig zal zijn. Het gunstigste in een dergelijk geval is dus dat een afsluiting plaats vind in het begin van een nieuw kalenderjaar.

Een ander dan een advocaat, kan géén toevoegingen en/of andere tegemoedkomingen regelen, vandaar dat een advocaat uiteindelijk per saldo de meest goedkope oplossing is om jezelf te laten vertegenwoordigen !

Word regelmatig vervolgt/uitgebreid dan wel aangepast.
Uiteraard is uw inbreng en mening van harte welkom en kunt u aan ons richten via de contactpagina.
Design & Copyright by: Modern-designer.nl  - your source for al graphic design


Whiplash Nederland
is tot stand gekomen uit jaren lange ervaring op gebied van whiplashetsel.

Het beheer word gedaan door ervaringsdeskundige welke eerder als partner van, en later lotgenoot ervaring heeft opgedaan.

Whiplash Nederland
legt zich méér toe op de sociale en maatschappelijke aspecten welke komen kijken bij whiplashletsel.
Whiplashinformatie.nl
Beperkt zich voornamelijk tot het informeren, verder helpen en met elkaar in contact brengen van whiplash lotgenoten.