Terug naar startpagina.

Home
letselschade Algemeen
letselschade Instanties / Organisaties
letselschade Juridisch
letselschade Media / i-net
letselschade Medisch
letselschade Stichtingen / Verenigingen
letselschade Laatste nieuws
letselschade Contact
Onderdeel
particulieren
juridisch
Belangenbehartiger
Laatste update 6 okt 2011
 

Introductie:
In geval van whiplashletsel kán men met diverse belangenbehartigers te maken krijgen. op deze pagina ga ik daar verder op in en hoop dat jullie zullen inzien dat een juiste keuze van essentiëel belang is voor je verdere herstel én het letselschadetraject en evt. andere lopende trajecten. Helaas worden vele slachtoffers ná een ongeval nog diverse malen overreden door mensen die zich voordoen als belangenbehartiger maar feitelijk enkel hun eigen belang voorop stellen.

De éérste vraag binnen een letselschadezaak moet zijn; "wie" is er aansprakelijk ?

In de meeste gevallen is het niet zo moeilijk om deze schuldvraag te beantwoorden máár....... zolang de tegenpartij niet 100% aansprakelijk erkend heeft OP PAPIER, heb je geen poot om op te staan ! Vaak genoeg blijkt dat de aansprakelijkheid mondeling erkent word en dat men later elle lange gevechten moet leveren omdat de verzekeraar probeert de schuld terug te schrijven naar een 50/50 deal. ZORG dat dit éérst geregeld word !

Misleid door inhoudsloze benamingen

Letselschade- regelaar, behandelaar, specialist, noem het maar op !
De een is nog creatiever met het bedenken van een overtuigende naam, dan de ander !

Feit is echter dat géén van alle een gedegen opleiding gevolgt hoeft te hebben en dat er geen enkele eisen gestelt zijn aan het uitoefenen van het letselschaderegelaar "spelen".

Inderdaad de oude Egyptenaren kende nog geen letselschade regelingen en dat is maar goed ook want anders waren er nóóit pyramides geweest !

Rechtsbijstand
Als de letselschade zich enkel beperkt tot een beenbreuk dan is dat een vervelende bijkomstigheid maar een gebroken been geneest in ieder geval binnen 8 tot 10 weken en na een aantal weken fysiotherapie, is men letterlijk weer op de been. In een dergelijk geval waarbij de materiële en lichamelijke schade met enkele weken tot maanden weer volledig herstelt is, voldoet de rechtsbijstand prima.

Maar als letselschade komplex is en moeilijk aantoonbaar denk aan hersenletsel of whiplash verdacht letsel, blijkt dat rechtsbijstand totaal niet werkt. Dit komt omdat de totale schade ( letsel, tijd en dus geld) vaak veel groter is en er veel meer mogelijkheid is om discussiepunten aan te blijven dragen. In dat geval blijkt de ware aard van Rechtsbijstand !

Zaker worden vertraagt, mensen niet gehoort, men hoeft niet op adequate begeleiding te rekenen en daar naast blijkt dat de meeste mensen afgescheept worden met een vergoeding die kant nog wal raakt. Op dit punt zie je dan ook dat veel mensen angst hebben voor de machtige logge verzekeraars en kiezen eiëren voor hun geld. Zich niet realiserend dat zij enkel problemen aan het verschuiven zijn. Veel mensen zeggen achteraf dan ook "had ik het maar nóóit gedaan !"

Men raakt wel af van de lakse en degenererende verschijnselen van de verzekeraar máár... men blijft de kosten zien door lopen. Ook blijkt achteraf vaak dat het herstel tóch minder goed uit pakt dan men had gehoopt ! Met gevolg dat de meeste slachtoffers zich achteraf enorm bekocht voelen, met gevolg dat de hele afhandeling een knagend effect blijft veroorzaken bij iedere pijnprikkel en elke belemmering waar men tegenop loopt door het opgelopen letsel.

Voorspelbaar
Helaas is de boven genoemde gang van zaken zo voorspelbaar als wat, als je weet hoe Rechtsbijstand is ontstaan en hoe het zich heeft ontwikkelt !

Rechtsbijstand is óóit door de overheid in het leven geroepen om verzekeraars te verplichten om minder draagkrachtige in de mogelijkheid te stellen om zichzelf bij een geschil, juridisch bij te kunnen laten staan door een advocaat of jurist.
In beginsel dus een zeer waardevol goed, waren het niet dat verzekeraars ook hier van gebruik maken voor eigen gewin in plaats van dat waar het voor was bedoelt.

In de praktijk betekend dit dat deze van oorsprong mooie geste van de overheid, uitgemond is in een ordinaire koehandel !

Het is bekend dat erzekeraars dossiers ruilden en/of deals gesloten werden om elkaar zo min mogelijk schade te berokkenen. Ofwel, als jij hier nou met minder akkoord gaat dan zal ik daar met minder genoegen nemen
.
Er zijn zelfs gevallen waar de verzekeraars hun eigen cliëntele uitbetalen in ruil voor het schrappen van andere claims aan hun adres.

KORTOM: Rechtsbijstand is niet bepaald de betrouwbaarste bron gebleken om je letselschade te regelen !

Letselschaderegelaars.
Eigenlijk kunnen we daar kort over zijn nl: BLIJF DAAR WEG !
Of z zich nu regelaar, belangenbehartiger of specialist noemen..... een aantal dingen hebben ze gemeen nl
  1. Zijn zij NIET gebaat bij snelle afronding van de zaak.
  2. Zijn zij géén van allen bij machten om processen te voeren of tussentijdse spoedprocedures te voeren om bijvoorbeeld aansprakelijkheid af te dwingen of om de tegenpartij bevoorschotting af te laten dwingen.
  3. Vallen zij allemaal onder de zgn vrije beroepen, ofwel ... iedereen die zonder werk komt te zitten mag zich uitgeven voor letselschadespecialist !
  4. Zij zijn duurder dan een gespecialiseerd advocaat ! (zie advocaten)

Feitelijk is het onbegrijpelijk dat de overheid ruimte laat voor vrije beroepen in dergelijk noodzakelijke en crusiale zaken !

Helaas kennen wij méér gevallen waarbij het leed niet te overzien is, dan gevallen waarbij zogenaamde letselschaderegelaars ook daadwerkelijk de zaken voor slachtoffers goed regelde. Zij regelen voornamelijk de zaken goed voor zichzelf !
Onze stelling: BLIJF DAAR WEG !

Advocaten.
Let op want je moet niet denken dat je bij iedere advocaat aan het juiste adres bent. Voor letselschade moet je écht een gespecialiseerd letselschadeadvocaat hebben. Letselschade is een vak appart en vraagt ook om een daar op toegespitste advocaat.

We gaan het niet mooier voor doen als dat het is maar helaas heb je onder advocaten ook mensen rond lopen waarbij je jezelf afvraagt óf deze mensen etisch gezien, die rol wel mogen vervullen ?

Gelukkig hebben een aantal gespecialiseerde letselschade advocaten zich gebundelt in twee organisatie. Dit zijn LSA en ASP advocaten (op willkeurige volgorde). Deze verenigingen van letselschadeadvocaten, stellen speciale eisen aan de advocaten welke zich ben hij aan willen sluiten. Zo moet de advocaat aantoonbaar al enige jaren ervaring hebben als letselschadeadvocaat en moeten zij bewezen succes vol zijn geweest daarbij. Verder zijn zij verplicht om zich up to date te houden voor wat betreft alles wat binnen het letselschaderecht valt. etc.etc.

De beste oplossing
Voor mensen die te maken krijgen met nekletsel/whiplash verdacht letsel, dan wel hoofdletsel (hersenletsel e.d.) en andere moeilijk objectiveerbaar letsel, zijn beslist het beste af met een goede letselschade advocaat !

Dit geld in ALLE opzichten want een letselschadeadvocaat is absoluut niet de duurdere oplossing !
Het enige wat de advocaat wél moet doen is, direct een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) aanvragen.
Feitelijk is dat niet meer of minder dan een verzoek aan de overheid om de kosten van de bijstand van de advocaat te vergoeden. Vervolgens word aan de hand van het eigen inkomen bepaalt welke eigen bijdragen er betaalt moet worden. Dit kan variëren van 125€ tot mogelijk 2500€ afhankelijk van eigen inkomen. In de meeste gevallen zal dit echter tussen de 125€ en 1000€ uit komen. Dat is nog veel geld maar wees gerust, een fatsoenlijke letselschadeadvocaat zal dit niet meteen verlangen want deze weet als geen ander dat een ongeval ook financiëel flink in de papieren loopt. Hij zal een betalingsregeling voorstellen, afgestemt op jou financiën óf maakt de afspraak dat hij dit in het eerste voorschotverzoek aan tegenpartij mee zal nemen. immers is de letselschadeadvocaat al verzekerd van uitbetaling van zijn honorarium.

Daar naast kan men er zeker van zijn dat de hoogte van het uiteindelijk uit te keren schadebedrag, vele malen hoger zal zijn dan dat het via een letselschaderegelaar of specialist zou zijn geworden. Nóg een rede dus om direct een letselschadeadvocaat in te schakelen.

Op de website van de overheid kan je alles lezen over gesubsidieerde bijstand

Ga NIET in zee met dit soort ligubere praktijken maar stap naar een echte letselschade advocaat met bewezen succes ! Deze is beslist goedkoper en maakt je letselschadezaak zeker NIET tot een nog grotere hel !


Deze pagina word regelmatig vervolgt/uitgebreid dan wel aangepast.
Uiteraard is uw inbreng en mening van harte welkom en kunt u aan ons richten via de contactpagina.
Design & Copyright by: Modern-designer.nl  - your source for al graphic design


Whiplash Nederland
is tot stand gekomen uit jaren lange ervaring op gebied van whiplashetsel.

Het beheer word gedaan door ervaringsdeskundige welke eerder als partner van, en later lotgenoot ervaring heeft opgedaan.

Whiplash Nederland
legt zich méér toe op de sociale en maatschappelijke aspecten welke komen kijken bij whiplashletsel.
Whiplashinformatie.nl
Beperkt zich voornamelijk tot het informeren, verder helpen en met elkaar in contact brengen van whiplash lotgenoten.