Terug naar startpagina.

Home
letselschade Algemeen
letselschade Bedrijfsleven
letselschade Huisartsen
letselschade Keuringsarts
letselschade Specialisten
letselschade Therapeuten
letselschade Verzekeraars
letselschade Politici
letselschade Contact
  U bevind zich momenteel op de begeleiders afdeling van whiplash-nederland.nl ..... Ter verduidelijking ..... De informatie is NIET bedoelt om mensen te kwetsen ..... Maar om onze ervaringen en inzichten te delen In de hoop dat de noodzakelijke veranderingen plaats zullen vinden ten goede van alle betrokkenen !
Onderdeel
bedrijven
Platform zakelijke relaties
Laatste update 6 okt 2011
   


Whiplashletsel kan pas dan succesvol afgerond worden als alle partijen zich onbaatzuchtig inzetten om de belangen van de persoon met whiplashverdacht letsel, daadwerkelijk op de éérste plaats zet. in de praktijk blijkt dit vaak een zéér moeilijke opgave omdat men snel geneigd is om eigen belangen voorop te stellen. Zich daarmee niet realiserende dat de schade alleen maar toe zal nemen, de weg naar terugkeer in de maatschappij véél moeilijker dan wel onmogelijk zal worden.

Teamwork    
NIETS kan een patiènt zo veel winst doen boeken als een perfecte samenwerking tussen alle betrokken partijen, daarbij het slachtoffer vooral centraal stellend. Helaas blijkt in de praktijk dat van teamwork absoluut geen spraken is. Bovendien neemt men het "centraal" stellen van de patiënt niet zoals het behoort te zijn. In de huidige tijd lijkt het er meer op dat de patiënt om verkeerde redenen het middelpunt van belangstelling is. Dit komt omdat vooral eigen belangen voorop gestelt worden. Het trieste daarbij is wel dat men uiteindelijk het doel totaal voorbij streeft en met veel meer kosten komt te zitten. Want hoe je het ook wend of keert, er komt ten aller tijden een moment dat er bij gesprongen moet worden. Dan kan je dus beter bij moeten springen om iemand weer mee op de rails te krijgen (tijdelijk dan wel eenmalig), dan bij moeten springen op het moment dat de situatie totaal uitzichtloos is geworden (voortdurend).
Doel    
Om alle partijen een zo gunstig mogelijk perspectief te bieden, heeft www.whiplash-nederland.nl zich geroepen gevoeld om dit platform voor zakelijk betrokkenen op te zetten. Omdat uit eigen ervaring en jaren lang verzamelen van informatie via inmiddels enkele honderden dan wel duizende patiënten, een duidelijk beeld is ontstaan waar zaken fout gaan, met alle gevolgen van dien voor alle partijen. Wij delen deze ervaringen graag met u als zakelijk belanghebbende, zodat u niet alleen ziet dat u patiënten veel betere persectieven kunt bieden maar er zelf ook nog eens veel beter van word.

WAT willen we nog meer ?

Word regelmatig vervolgt/uitgebreid dan wel aangepast.
Uiteraard is uw inbreng en mening van harte welkom en kunt u aan ons richten via de contactpagina.

Design & Copyright by: Modern-designer.nl  - your source for al graphic design


Whiplash Nederland
is de mening toegedaan dat er door de jaren heen, enorme misverstanden omtrent whiplash zijn ontstaan.

Wij spelen niemand de Zwarte Piet toe, maar er MOET wel het nodige veranderen !

Whiplash Nederland
wil graag een vuist maken voor alle lotgenoten om af te rekenen met al het onbegrip maar vooral het uitblijven van verantwoorde behandeling.
Dit is enkel te bereiken als alle betrokken partijen hun blik verruimen en de patiënt weer het gevoel geeft dat ook zij nóg steeds mee tellen als mens
Zorg dat ze weer op U kunnen vertrouwen !