Terug naar startpagina.

Home
letselschade Algemeen
letselschade Instanties / Organisaties
letselschade Juridisch
letselschade Media / i-net
letselschade Medisch
letselschade Stichtingen / Verenigingen
letselschade Laatste nieuws
letselschade Contact
  Welkom op whiplash-nederland.nl ..... Binnenkort zal deze website van start gaan ..... Denkt U dat u het allemaal wel weet ? ..... Dan is het vooral een must om hier terug te komen ..... Hier leest u "The Naked Truth" over whiplash ! In de hoop dat wij wél tot betere behandeling van mensen aan kunnen zetten !
Onderdeel
bedrijven
Instanties /Organisaties
Laatste update 6 okt 2011
   

VOORAF:
Let op, we spreken over instanties / organisaties én Verenigingen / Stichtingen. Op deze pagina beperken we ons tot instanties en organisaties. Voor informatie over stichtingen en organisaties kunt u op de daar voor bestemde pagina terecht. Het aller grootste verschil tussen beide groepen is wel dat stichtingen en organisaties een bestuursvorm hebben. Een instantie is een overheidsinstelling en een organisatie is een feitelijk niets anders dan een algemene term voor verschillende bedrijfsvormen.

Whiplashverdacht letsel betekend naast het nekletsel, dat men al gauw met allerlei instanties te maken krijgt, immers zal men toch het inkomen willen behouden om aan de financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Men zal dus keuringen moeten ondergaan en naar mate men langer met klachten blijft lopen, komen er alleen maar meer organisaties bij.

Voorbeeld;
Men word opgeroepen door het UWV voor een keuring. Tijdens deze keuring besluit de keuringsarts dat er een aanvullend onderzoek gedaan moet worden door gespecialiseerde organisatie (bedrijf). Zo kan men dus door een instantie doorverwezen worden naar een organisatie.

Men kan instanties onderverdelen in twee hoofd groepen namelijk:
Landelijke en streek gebonden (gemeenten).

Daar is weer onderscheid te maken tussen twee groepen namelijk:
Verplichte instanties en vrijwillige instanties.
Hier onder zie je twee voorbeelden.
  1. Verplichte instanties zoals UWV of Bedrijfsverenigingen waar naar door verwezen word voor verplichte herkeuring en/of onderzoeken/testen.
  2. Niet verplichte en meestal op hulp toegespitste instanties als WMO (wet Maatschappelijke ondersteuning) van uw eigen gemeente of andere dienstverlenende (zorg) instanties.

Hier onder noemen we de meest voorkomende waar men met whiplashverdacht letsel mee te maken kán krijgen óf een beroep op zou kunnen doen. Aller eerst de verplichte instanties


UWV:
De meeste mensen zijn wel bekend met het UWV. Hier krijgt men ten aller tijden mee te maken zodra men doorbetaling inkomen wenst. Dit logge en door overheid aangestuurde orgaan zorgt vaak voor nogal wat reuring vandaar dat we deze een eigen pagina toe wijzen zie; UWV

WMO;
De Wet maatschappelijke ondersteuning regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om oudere, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt er voor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten voeren de Wmo uit en iedere gemeente legt andere accenten. Dit is zoals de overheid de Wmo op haar website omschrijft.

De realiteit is echter geheel niet zo rooskleurig als dat het gebracht word want zoals het op de website uitgelegd word is het echt zwaar over geromantiseerd !

Voor aanvragen van huishoudelijke hulp, taxivervoer en aller hande hulpmiddelen, dient men bij de afdeling Wmo binnen de eigen gemeente aan te kloppen. Je kan bellen en vragen of men de nodige aanvraagformulieren toe stuurt. Deze vul je in en stuur je terug met de des gevraagde documenten.


Instellingen.
Veel mensen verwarren instanties nog al eens met instellingen !
Toch is er een wezenlijk verschil tussen instanties en instellingen.
Instanties zijn namelijk overheids-eigen en instellingen zijn bedrijven welke een toelating hebben gekregen tot de groep van officiële door de overheid erkende instellingen. Hier voor hebben zij toelating van het CIBG nodig. Zodra zij deze goedkeuring hebben, mogen zij zorg aanbieden die vergoed word vanuit de Zorgverzekeringswet of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Organisaties.
Zijn bedrijven (vennootschap) met bedrijfseconomische doelen. Ofwel is hier ten aller tijden een financiëel belang dat voorop staat. Niet altijd de beste partner in geval van whiplashletsel.

Er is uiteraard nog heel veel te vertellen over instanties vandaar dat we daar een appart platform in de maak hebben. Klik op onderstaande button om verder te gaan op dat platform.
 
         
         
         
         
         
Design & Copyright by: Modern-designer.nl  - your source for al graphic design


Whiplash Nederland
is tot stand gekomen uit jaren lange ervaring op gebied van whiplashetsel.

Het beheer word gedaan door ervaringsdeskundige welke eerder als partner van, en later lotgenoot ervaring heeft opgedaan.

Whiplash Nederland
legt zich méér toe op de sociale en maatschappelijke aspecten welke komen kijken bij whiplashletsel.
Whiplashinformatie.nl
Beperkt zich voornamelijk tot het informeren, verder helpen en met elkaar in contact brengen van whiplash lotgenoten.