Terug naar startpagina.

Home
letselschade Algemeen
letselschade Bedrijfsleven
letselschade Huisartsen
letselschade Keuringsarts
letselschade Specialisten
letselschade Therapeuten
letselschade Verzekeraars
letselschade Politici
letselschade Contact
  U bevind zich momenteel op de begeleiders afdeling van whiplash-nederland.nl ..... Ter verduidelijking ..... De informatie is NIET bedoelt om mensen te kwetsen ..... Maar om onze ervaringen en inzichten te delen In de hoop dat de noodzakelijke veranderingen plaats zullen vinden ten goede van alle betrokkenen !
Onderdeel
bedrijven
Verzekeraar
Laatste update 12 dec 2011
   

Onder vuur:
Als verzekeraars ligt u steeds vaker onder vuur zodra het gaat om letselschadeafhandeling, maar is dat wel terecht ?
Om daar achter te komen moeten we eerst eens beginnen met twéé zaken te scheiden en wel de zaken waarbij oorzaak, letsel én schade duidelijk vast te stellen zijn en de zaken waarbij een hoop onduidelijkheid kán bestaan. Met de nadruk op "kán" want in veel gevallen is er veel meer duidelijkheid dan men wil doen geloven. Maar daar over verderop meer.

Daar naast moet men nog twee zaken scheiden en wel de zaken waarbij de verzekeraar een eigen letselschaderegelaar binnen hun gelederen hebben en zaken waarbij men een letselschaderegelaar van buitenaf inhuurt. In het laatste geval mág men de vraag stellen of het de verzekeraar is óf de letselschaderegelaar van buitenaf ?

Feit blijft echter wél dat u als verzekeraar eindverantwoordelijk blijft voor de uiteindelijke afloop van een letselschadezaak.

Doelstelling:
Het mag duidelijk zijndat we het hier niet over de overduidelijke letselschades gaan hebben maar over met name de letselschadezaken waarbij de eiser nekletsel opgelopen heeft en met name de gevallen waar men uiteindelijk spreekt van whiplash verdacht letsel. Ook ligt hier niet in onze bedoeling om verzekeraars een zwarte piet toe te spelen want dat lijkt ons volstrekt zinloos.

Wat we hier eigenlijk willen bereiken is dat u als verzekeraar nog eens héél goed binnen uw organisatie het hele letselschadegebeuren flink onder de loep gaat nemen. Er is namelijk een héél merkwaardige conclusie te trekken uit voorafgaande jaren en zaken, dat het echt noodzakelijk is dát u hier mee aan de slag gaat.

Niet in de minste plaats om aller eerst rechtvaarding te doen aan een ieder die met uw letselschadeafdeling te maken krijgt, maar zeker óók omdat u nu grove sommen geld afdraagt aan verkeerde partijen !

Verkeerde bezuiniging :
Als men de letselschadezaken van afgelopen jaren bekijkt, is daar iets heel merkwaardigs te ontdekken. Verzekeraars spenderen jaarlijks miljarden aan rechtzaken, letselschaderegelaars, terwijl men voor veel minder geld klaar kan zijn en daar naast ook nog eens gewaardeerd zal worden. U bent bang voor "Amerikaanse" toestanden, zo riepen ooit enkele van U. Maar gelijkertijd zijn het de verzekeraars die "Amerikaanse" toestanden creëren.

U doelt daarmee op de toren hoge schadeclaims van absurde miljeoen bedragen en ja, dat is ook absoluut absurt !
Wij doelen echter op de toren hoge absurde bedragen welke letsel;schaderegelaars en rechtzaken kosten, om maar niet dan wel zo min mogelijk uit te hoeven keren aan slachtoffers ?

Denkt u nu werkelijk dat mensen die nekletsel opgelopen hebben, enkel tevreden zijn als ze miljoenen kunnen vangen ?
Dit soort praktijken vinden in "Amerika" misschien plaats en niet omdat de slachtoffers dit eisen maar omdat het hele systeem geheel opgeklopt is. Dit zal in Nederland nooit gebeuren, simpelweg omdat het vergelijk met Amerika net zo idioot is als dat je kan zeggen dat iedere willekeurige provincie van Nederland vergelijkbaar is met het hele land.

Nee uit alle gesprekken met mensen welke whiplashverdacht letsel (reeds honderden) welke wij in de afgelopen tien jaar gesproken hebben, blijkt dat men er geenszins rijk van wenst te worden. Men wil enkel dat de schade zodanig vergoed word, dat zij samen met hun gezin ondanks alle beperkingen en soms zelfs negatieve vooruitzichten, een redelijk normaal acceptabel leven kunnen leiden. Echter dwingen verzekeraars hen in de meeste gevallen om zelf óók een zakelijk harde houding aan te gaan nemen. Stof om over na te denken lijkt ons !

Letselschaderegelaar :
Letselschadeafhandeling kent een merkwaardige constructie, met in het middelpunt de letselschaderegelaar welke in negen van de tien gevallen een extern ingehuurde letselschaderegelaar betreft. Deze constructie is dé basis voor langdurige en moeizame afwikkeling van letselschade.

Zo heeft de letselschaderegelaar slechts één doel en dat is de zaak naar tevredenheid van de verzekeraar af te ronden. Als dat namelijk NIET zijn doel is, zal hij weinig kans maken op vervolgopdrachten. Maar los van het feit dat dit haaks staat op wat de gedragskode letselschade doet suggereren, kosten deze mensen de verzekeraar veel meer dan dat men in wil zien.

Het over grote deel van mensen met blijvende en toenemende schade door whiplashverdacht letsel, geven duidelijk aan waar het knelpunt ligt. De gemene en soms hufterige wijze waarop zij behandelt worden door de letselschaderegelaar, maakt dat men de zaak uiteindelijk noodgedwongen keihard gaan terug spelen.

De letselschaderegelaar zal u nóóit vertellen dat hij zelf de aanleiding is dat de tegenpartij zich hard op gaat stellen ! Nee, in de ogen van de letselschaderegelaar is het de eiser enkel te doen om zo veel mogelijk geld te vangen. U als verzekeraar gelooft zijn uitleg en betaald braaf tienduizende tot wel tonnen aan kosten voor de regelaar en rechtzaken, terwijl asl u zélf met de eisers aan tafel zou gaan zitten, komt u er achter dat deze mensen waarvan beweerd word dat ze niet reëel en enkel dollar tekens voor ogen zien, helemaal niet geïntereseerd zijn in rijk worden maar enkel veilig gestelt willen hebben dat ze niet omkomen in medische kosten en armoede !

Letselschaderegelaar :
Let

   

Word regelmatig vervolgt/uitgebreid dan wel aangepast.
Uiteraard is uw inbreng en mening van harte welkom en kunt u aan ons richten via de contactpagina.
Design & Copyright by: Modern-designer.nl  - your source for al graphic design


Whiplash Nederland
is de mening toegedaan dat er door de jaren heen, enorme misverstanden omtrent whiplash zijn ontstaan.

Wij spelen niemand de Zwarte Piet toe, maar er MOET wel het nodige veranderen !

Whiplash Nederland
wil graag een vuist maken voor alle lotgenoten om af te rekenen met al het onbegrip maar vooral het uitblijven van verantwoorde behandeling.
Dit is enkel te bereiken als alle betrokken partijen hun blik verruimen en de patiënt weer het gevoel geeft dat ook zij nóg steeds mee tellen als mens
Zorg dat ze weer op U kunnen vertrouwen !