Terug naar startpagina.

Home
letselschade Algemeen
letselschade Bedrijfsleven
letselschade Huisartsen
letselschade Keuringsarts
letselschade Specialisten
letselschade Therapeuten
letselschade Verzekeraars
letselschade Politici
letselschade Contact
  U bevind zich momenteel op de begeleiders afdeling van whiplash-nederland.nl ..... Ter verduidelijking ..... De informatie is NIET bedoelt om mensen te kwetsen ..... Maar om onze ervaringen en inzichten te delen In de hoop dat de noodzakelijke veranderingen plaats zullen vinden ten goede van alle betrokkenen !
Onderdeel
bedrijven
Therapeuten
Laatste update 21 dec 2011
   

Doel;
  1. Inzicht geven in de huidige zorgwekkende ontwikkelingen mbt behandelen whiplashletsel.
  2. Informatie verstrekken mbt succesvol behandelen van whiplashverdacht letsel.

Op deze pagina willen we alle therapeuten toe spreken welke whiplashletsel écht serieus nemen en eigenlijk vinden we dat iedereen die mensen met whiplashverdacht letsel behandelen deze pagina behandelmisstanden whiplashletsel MOET lezen !

Allarmerend;
Helaas hebben we de afgelopen jaren moeten constateren dat steeds meer therapeuten en behandelaren (zowel gediplomeerd als ook ongeschoolt) zich zélf uitgeven voor gespecialiseerd whiplashbehandelaar. Het meest schokkend is dat gelijkertijd de meest grote onzin over whiplash verspreid word door mensen uit die zelfde beroepsgroepen.

Ook hebben we moeten constateren dat zowel in de reguliere als in de alternatieve sector, grove fouten gemaakt worden als het gaat om de behandeling van mensen met whiplashverdacht letsel. Vandaar dat we u vriendelijk doch dringend verzoeken om aller eerst de pagina over misstanden in de behandelsector grondig door te nemen voor dat u hier verder leest.

vervolg;

Als het goed is heeft u de pagina misstanden in behandelsector door gelezen !

Dan heeft u gezien dat er nogal wat gevaarlijke situaties ontstaan voor patiënten met whiplashverdacht letsel. Tevens heeft u kunnen lezen dat klakkeloos door gaan met behandelen, totaal zinloos is als binnen 8 weken geen stijgende lijn te bespeuren is. Óók heeft u gelezen dat er geen enkele wetenschappelijke onderbouwing bestaat, om te kunnen zeggen dat behandelingen whiplashletsel kunnen verhelpen !

Kunnen we dan helemaal NIETS doen voor mensen met whiplashverdacht letsel ?
Het antwoord daarop is viervoudig JA, en HOE, dat leggen we u graag uit op deze pagina.

Vooraf;
Voor dat we u kunnen vertellen wat wél en wat niet te doen, dienen we u eerst het een en ander uit te leggen over whiplashverdacht letsel. U zult zien dat deze benadering niet alleen logisch is, maar zeker ook voorkomt dat men patiënten onnodig lang zinloos blijft behandelen, wat uiteindelijk de patiënt eerder méér schade berokkend ipv verbetering bied.

Whiplashletsel;
Whiplash is feitelijk een term die bedacht is voor nekletsel, voortkomend uit een specifiek whiplashongeval en waar van het letsel niet in beeld te brengen is. Maar als je héél goed leest dan klopt deze benadering niet want whiplash kenmerkt zich o.a. óók door de typische gevolgschade welke pas in een later stadium openbaard.

Whiplashverdacht letsel kan dus in de eerste twee jaar na een ongeval heel duidelijk twee kanten op. Men herstelt binnen die twee jaar óf men krijgt te maken met de gevolgschade. Tót die tijd weet men dus absoluut niet of er spraken is van slechts een spierkwestie óf dat er wel degelijk ernstigere schade is ontstaan welke men niet bloot weet te leggen.

Een van de vele voorbeelden is een man van midden veertig. na een ongeval voelt hij absoluut dat er iets ernstigs mis is met zijn nek. Foto's wezen echter niets uit. Tóch blijft de man bij zijn overtuiging omdat hij weet hoe normale blessure pijnen aan voelen. Zijn pijnklachten zijn daar geen veelvoud van maar duidelijk anders, ondanks dat hij ze niet precies kan beschrijven. Daar naast geeft de man aan dat bij abrubte beweging, plots alles donker word en hij de orientatie verliest. Na enige momenten herstelt zich dit. De man ondervind enorme tegenwerking door specialisten op zijn vraag om een mri. Vijf jaar ná het ongeval en vele afwijzingen verder, krijgt de man het samen met de huisarts via een omweg voor elkaar om een mri te maken. Het resultaat was; Een nekhernia op C5-C6 en artrose, maar niet zorgwekkend en niet aan te merken als zijnde de oorzaak van zijn vele klachten. Seccond Opinion brengt de man enkele maanden later in het buitenland en daar word naast een zorgwekkende nekhernia op C5-C6 vast gestelt dat de beide nekwervels op exact tegenovergestelde plaatsen, vergroeiïngen vertonen welke duidelijk naar elkaar aan het groeiën zijn. De conclusie van de neuriochirurg is; Door extreme dubbelslaan van de nek, hebben beide wervels dusdanig kanteling gemaakt dat beide wervels elkaar geraakt hebben. Dit kan zodra door extreme druk de tussenwervelschijf naar binnen geperst word, wat tevens de bewusteloosheid van de man ten tijden van het ongeval verklaart. De tussenwervelschijf welke op dat moment nog kern gezond en dus veerkrachtig was, is in zijn orginele vorm terug gesprongen zodra de knik in de nek opgeheven werd. Hier door heeft men géén afwijkingen aan de tussenwervelschijf kunnen zien na het ongeval. Net als dat men óók niet kon zien dat het oppevlakte van beide wervels beschadigt was. De klap welke de tussenwervelschijf te verduren heft gekregen, komt pas later tot uiting. Het lichaam constateerd dat er botschade is en gaat direct aan de gang om nieuwe botcellen te produceren.

Binnen negen maanden komt de man terug bij zijn eigen specialist om advies te vragen. De neurochirurg had namelijk aangegeven dat een riskante operatie noodzakelijk was, wilde de man niet binnen drie tot maximaal vijf jaar definitief in een rolstoel verdwijnen. Zijn eigen neuroloog adviseerd om NIET te laten opereren maar wil ter geruststelling nog wel een nieuwe mri maken. De mri wijst niet alleen het zelfde uit als wat de buitenlandse neurochirurg te melden had maar binnen die negen maanden tijd blijkt dat er inmiddels ook al een nekhernia is ontstaan op niveau C4 én daarbij is er inmiddels ook al spraken van ruggenmergvernauwing. Zijn advies luid dan ook, direct opereren !

In al die tijd is de man bij diverse behandelaren geweest en mag zichzelf dankbaar zijn dat hij dusdanige verstand van zaken had, dat hij iedere vorm van geweld toepassing geweigert heeft !


Helaas is dit verhaal geen op zichzelf staande ervaring en u snapt dat in dit geval manipuleren of andere vormen van kracht, funest zou zijn geweest. Nu heeft niet iedereen evenveel pech máár zolang dus niet heel duidelijk middels beeldvormend onderzoek is vastgestelt dat iemand daadwerkelijk géén microscopisch letsel dan wel gevolgschade heeft opgelopen, loopt iedere patiënt met whiplashverdacht letsel gevaar, zodra men op een verkeerde mannier met de nek en nekklachten om gaat.

Nu kunt u zeggen; Tja ach, het valt nóóit te bewijzen dat mijn handelen de aanleiding is geweest voor ernstige verslechtering, dus ga ik gewoon mijn gang. Helaas zijn er dergelijke therapeuten onder ons. Maar als je een gewetensvolle en goede therapeut bent, laat u een patiënt met whiplashverdacht letsel niet dit soort gevaren lopen.
Succesvol bijdragen
Uiteraard kunt u desondanks een enorme positieve bijdrage leveren bij het herstel van iemand met whiplashverdacht letsel !
Als specialist is uw inbreng juist van enorm groot belang. Zoals u elders heeft kunnen lezen, is enkel wetenschapelijk vast komen te staan dat het doen van bepaalde nekoefeningen (zie nekoefeningen op www.whiplashinformatie.nl ), voor enorme vooruitgang kunnen zorgen. Daar voor moet men wel de juiste oefeningen doen en nóg belangrijker is dat men ze op de juiste wijze doet !

Als therapeut zou u een perfecte controlerende rol toegedeelt kunnen zijn als het gaat om controle óf men de oefeningen oook wel op de juiste wijze doet. Daar naast kunt u werken aan extra ontspanning van de nekstreek als u maar héél goed beseft dat kracht zetten absoluut uit den boze is.

Maar wat dacht u van experimenteren met hot/cold pack ?
Stiekum kunnen die resultaten u al globaal kunnen verraden in welke richting men de oorzaak van de klachten moet gaan zoeken. U weet als geen ander wat het betekend als een coldpack verlichting of juist verergering bied, en wanneer hot-pack verlichting of juist verergering bied. Niet dat daar direct keiharde conclusies uit getrokken mogen worden máár u kan het zeker meenemen in het verdere proces en wellicht zelfs melden naar huisarts van patiënt zodat hij dat weer mee kan geven naar een specialist, mocht het zo ver komen.

Uw inbreng zou dus wel eens van wezenlijk belang kunnen zijn !
Maar ga niet maanden lang lopen experimenteren want daar is een patiënt echt niet mee geholpen !


Word regelmatig vervolgt/uitgebreid dan wel aangepast.
Uiteraard is uw inbreng en mening van harte welkom en kunt u aan ons richten via de contactpagina.
Design & Copyright by: Modern-designer.nl  - your source for al graphic design


Whiplash Nederland
is de mening toegedaan dat er door de jaren heen, enorme misverstanden omtrent whiplash zijn ontstaan.

Wij spelen niemand de Zwarte Piet toe, maar er MOET wel het nodige veranderen !

Whiplash Nederland
wil graag een vuist maken voor alle lotgenoten om af te rekenen met al het onbegrip maar vooral het uitblijven van verantwoorde behandeling.
Dit is enkel te bereiken als alle betrokken partijen hun blik verruimen en de patiënt weer het gevoel geeft dat ook zij nóg steeds mee tellen als mens
Zorg dat ze weer op U kunnen vertrouwen !