Terug naar startpagina.

Home
letselschade Algemeen
letselschade Bedrijfsleven
letselschade Huisartsen
letselschade Keuringsarts
letselschade Specialisten
letselschade Therapeuten
letselschade Verzekeraars
letselschade Politici
letselschade Contact
  U bevind zich momenteel op de begeleiders afdeling van whiplash-nederland.nl ..... Ter verduidelijking ..... De informatie is NIET bedoelt om mensen te kwetsen ..... Maar om onze ervaringen en inzichten te delen In de hoop dat de noodzakelijke veranderingen plaats zullen vinden ten goede van alle betrokkenen !
Onderdeel
bedrijven
Keurings / bedrijfsarts
Laatste update 6 okt 2011
   

Inleidend:
De functie van bedrijfsarts is met name de laatste jaren behoorlijk aan het veranderen. Door de nieuwe WIA-wetgeving , de Wet Verbetering Poortwachter én de verplichting aan de wergevers om tot twee jaar loon door te blijven betalen bij ziekte van de werknemer, hebben het er voor bedrijfsartsen niet bepaald gemakkelijker op gemaakt.

Van u word verwacht dat u de diagnoses en behandelingen van uw collega's , de specialisten waar de werknemer heen gaat voor medische hulp, niet zomaar meer kritiekloos zult aanvaarden. U dient kritisch te evalueren en de client bij twijfel terug te sturen. Er word zelfs van u verwacht dat u trajecten uit zet bij bedrijfsfysiotherapeuten en psychologen, waar door u mede verantwoordelijk bent voor het ondergaan van gedegen of slechte behandeling van de werknemer.

Afwegingen:
Op zich is het natuurlijk niet verkeerd dat men als bedrijfsarts allert mee denkt met de patiënt. In heel veel gevallen zal dit een positieve werking hebben voor zowel de werknemer als ook de werkgever. Vooral bij sportblessures welke tot de grootste uitval van personeel veroorzaakt, is een extra visie van nabij door een bedrijfsarts totaal niet verkeert. Maar met name omdat het zich hierbij vaak beperkt tot objectiveerbare klachten/letsels en dergelijke trajecten al grotendeels voorspelbaar zijn. Men moet echter oppassen dat men deze kritieke houding niet in alle gevallen zondermeer gaat door voeren.

In sommige gevallen en dan voornamelijk in geval van moeilijk objectiveerbaar letsel (whiplashletsel, ME, Fybromyalgie, etc.) zou de "traditionele" manier

klikafbeelding voor orgineel
van aanpak niet alleen meer gewenst zijn maar ook tot betere eindresultaten leiden. Dit in de eerste plaats omdat dit zeer ingewikkelde verschijnselen/ziekten zijn, waar vaak al een heel lang traject van veel onderzoek en revalidatie plaats vind. Het is absoluut onmogelijk dat men als arts een reëel beeld kan vormen in wekelijkse bezoekjes van een half uur. Dat is geen critiek op de kundigheid van de bedrijfsarts !

Maar als specialisten zelfs in teamverband moeite hebben met het naar juistheid vinden van oorzaak en oplossing, zelfs na jaren lange intensieve begeleiding. Is het absoluut niet vreemd dat het voor een bedrijfsarts helemaal onbegonnen werk is.

Praktijk:
In de praktijk levert het bezoeken van de bedrijfsarts voor het overgrote deel van de mensen met whiplashverdacht letsel, onnodig veel stress op. Dit omdat de bedrijfsarts maar "even" snel moet beslissen in een geval waarbij men al menig specialist bezocht heeft welke niet kunnen duiden wat het probleem is en een bedrijfsarts kan dat kennelijk aan de hand van enkele notitie's uit eerdere gesprekken wél ? Het gevolg van stress hoeven we denk ik niet verder uit te leggen, al wil ik wel benadrukken dat stress met name in combinatie met whiplashverdacht letsel tot ernstig onderkend impact kan leiden.

Onbegrip:
Veel mensen met whiplashverdacht letsel voelen zich al niet begrepen en serieus genomen door mensen waarvan men uitgerekend zou veronderstellen dat deze serieus en begripvol zouden zijn. Met gevolg dat men meer wantrouwen/achterdocht heeft dan de mens met gemiddelde klachten. Eerlijk gezegd is ze dat niet kwalijk te nemen want de hedendaagse patiënt is veel beter op de hoogte dan de patiënt van twintig jaar terug. Vooral de patiënt met whiplashverdacht letsel omdat zij hun letsel in de meeste gevallen opgelopen hebben tijdens een verkeersongeval. Met gevolg dat vele te maken krijgen met een tegenpartij en een belangenvertegenwoordiger welke goed op de hoogte is van de medische aspecten en daar naast in veel gevallen terug kan vallen op medisch adviseurs. Bovendien is algemeen bekend dat steeds meer mensen zich laten voorlichten op websites en via andere multi media. Het word tijd dat men stopt met laagdunkend denken over media want dankzij deze media is het dat de meeste informatie iop gebied van whiplashletsel bekendheid heeft gekregen. Los even van het feit of dat nu voor iedereen wel zo gunstig is.

Zodra de bedrijfsarts kritisch zou gaan staan tegenover dat wat de specialisten tot op dat moment hebben geconcludeerd, gebeurt er nog iets, wat in geval van objectiveerbare letsels, niet zou gebeuren. Al gauw word gesuggereerd dat de bedrijfsrts het beter weet en juist in geval van whiplashverdacht letsel, schiet de patiënt in de stress. Immers staat niet alleen het internet vol met tegenstrijdigheden als het om whiplashletsel gaat, maar ervaart men dat ook onder specialisten en andere beroepsgroepen welke een aktieve rol spelen binnen het hele whiplash gebeuren.

Goede bedoelingen / slechte vergelijkingen:
Helaas vallen de goede bedoelingen van de bedrijfsarts vaak niet goed bij de whiplashpatiënt. Dit heeft vooral te maken met het feit dat mensen die nooit zélf met whiplashverdacht letsel te maken hebben gehad, absoluut niet weten wat dit betekend en het dan ook in 100% van de gevallen altijd zwaar onderschat word. Vaak word whiplashletsel met een zweepslag vergelijken maar het lijkt er in de verste verte niet op !

In de eerste plaats omdat wetenschappelijk bewezen is dat mensen eerder in staat zijn om problemen met extremen (armen, benen, handen, voeten etc.) uit te sluiten dan wanneer het aan komt op hoofd en nek. Daar bij komt dat zelfs identieke letsels in een been, veel minder invloed heeft op functioneren dan wanneer dit letsel zich in hoofd en/of nek bevind. Maar ook is een letsel als bv een spierscheurtje in arm of been, veel minder hinderlijk en veel sneller genezen dan wanneer er spraken is van een spierscheurtje in de nek. Eenvoudig weg omdat men een been en/of arm kan ontzien en tóch bezig kan zijn. Een nekspier wordt enkel ontzien zodra men volledig plat ligt en dan ook pas wanneer het hoofd op een stevig stabiel kussen ligt.

Onderschatting:
Er vind dan ook op grote schaal enorme onderschatting plaats. Men realiseert zich niet dat een letsel aan een van de extreme, véél minder invalidiserend is dan wanneer er spraken is van nekletsel. Enkel en alleen al omdat een been op ontelbare momenten van de dag omhoog gelegd kan worden om rust te krijgen en dat men daarbij toch nog een groot scala aan activiteiten kan plegen. Weliswaar kan men daarbij ongemak ervaren maar het herstelproces kan tijdens werk gewoon plaats vindn. In geval van nekletsel, vervalt deze mogelijkheid in het geheel. De nekspieren zijn op het hart na, de meest actieve spieren welke het menselijk lichaam heeft. Zij moeten op elk moment van de dag werk verrichten om alleen al het hoofd wat minimaal 4 kilo weegt bij een klein volwassene, zelfs wanneer men denkt dat men rust. Rust voor nekspieren betekend dan ook volledig plat liggen en liefst ondersteunt door een goed (aangepast) kussen. Dat laatste heeft zelfs 85% van alle mensen niet eens. Tijdige rust om te herstellen is daarom voor de nek net zo cruciaal of zelfs nog veel crucialer dan wanneer er spraken is van letsel aan extremen.


Belangen:

Helaas spelen vaak bij besluitvorming door bedrijfsartsen een aantal andere belangen mee. In de praktijk blijkt dat men eerder een soort van gulden middenweg tussen patiënt en bedrijf probeert te vinden. Dit zéér ten nadelen van de patiënt welke maar één belang heeft namelijk zo snel mogelijk herstellen ! Maar daar naast is het ook gewoon heel vreemd want hiermee gaat de bedrijfsarts mee in de fouten die bedrijven maken in geval van ziekteverzuim bij whiplashletsel. Iedere ondernemer weet namelijk dat kortetermijn denken funest is voor een bedrijf zo ook in geval van whiplash verdacht letsel. Ondernemen betekend immers; Investeren.

Echter zodra men met ziekteverzuim te maken krijgt door whiplashverdacht letsel, laat men deze keer op keer succesvol bewezen methode onheroepelijk los. Men gaat de bedrijfsarts onder druk zetten en in de meeste gevallen komt het neer op het feit dat de bedrijfsarts compromissen aan gaat. Gevolg is niet alleen dat de patiënt overladen word met stress en emotie's maar tevens is dat een garantie voor enorme terugval binnen enkele weken tot maanden. We zien dat helaas keer op keer gebeuren !

Diagnose stellen :
De grootste fout die veel keuringsartsen vervolgens maken is wel dat zij menen dat er een duidelijke diagnose gesteld moet worden. Alles is daar op gericht met gevolg dat wanneer er geen diagnose gesteld is, dat men geen aanleiding vind om patiènten nog langer als arbeidsongeschikt te zien.

Gevolg is dat dagelijks steeds meer mensen met de rug tegen de muur gezet worden met de mededeling dat ze weer aan het werk moeten, ondanks dat de patiènt er van overtuigt is dat hij-zij dat niet kan. Om hun baan veilig te stellen, gaat uiteindelijk meer dan 80% weer aan het werk, om uiteindelijk toch weer uit te vallen. In andere gevallen betekend het dat mensen massaal weg gezet worden met een kleine "deel" uitkering en een overgroot deel onbetaalt verzuim. Wie dan nu nog durft te spreken van "misbruik maken", moet zichzelf eens serieus af gaan vragen bij wie het misbruik nu werkelijk zit. Het mag duidelijk zijn dan niemand kiest voor een inkomen van enkele honderde euro's , omdat men misbruik wil maken.

Bewuste manipulatie:
Dat de medische wetenschap helaas nog steeds niet in staat is om elke vorm van letsel bewijsbaar te maken middels de huidige beeldvormende apparatuur, mag niet zoals nu het geval is, aanleiding zijn om maar te stellen dat het tussen de oren zit. Zeker niet als men weet dat de apparatuur welke dat wél in veel gevallen kan aantonen, al sinds 1998 tegen gehouden om in Europa geplaatst te kunnen worden. Men kan pas sancties opleggen zodra van beide kanten er alles aan gedaan is en dat is in geval van whiplashletsel beslist niet het geval.

En zelfs dán maakt het feitelijk niet uit voor de mate van afkeuring of nu de fysieke of geestelijke problematiek de uitval verklaard. Feit is dat de patiënt op dát moment niet in staat is om te werken en dáár moet men zich als keuringsarts op richten. Met in gedachte houden dat mogelijk de toekomst méér duidelijkheden kan bieden.

Om die gedachte te ondersteunen zou men als keuringsarts eerder een begeleidende rol moeten gaan spelen om te zorgen dat er voldoende onderzoeken gedaan worden en tijdig herhaalt worden.

Vertrouwen:
Als keuringsarts boekt u de beste resultaten als u zich als vertrouweling en begeleider van de patiënt met whiplashverdacht letsel op stelt. Let wel, vertrouwen betekend dat men wél afspraken na moet komen. Dat men doet wat men zegt en zegt wat men doet !

 
Word regelmatig vervolgt/uitgebreid dan wel aangepast.
Uiteraard is uw inbreng en mening van harte welkom en kunt u aan ons richten via de contactpagina.
Design & Copyright by: Modern-designer.nl  - your source for al graphic design


Whiplash Nederland
is de mening toegedaan dat er door de jaren heen, enorme misverstanden omtrent whiplash zijn ontstaan.

Wij spelen niemand de Zwarte Piet toe, maar er MOET wel het nodige veranderen !

Whiplash Nederland
wil graag een vuist maken voor alle lotgenoten om af te rekenen met al het onbegrip maar vooral het uitblijven van verantwoorde behandeling.
Dit is enkel te bereiken als alle betrokken partijen hun blik verruimen en de patiënt weer het gevoel geeft dat ook zij nóg steeds mee tellen als mens
Zorg dat ze weer op U kunnen vertrouwen !