Terug naar startpagina.

Home
letselschade Algemeen
letselschade Bedrijfsleven
letselschade Huisartsen
letselschade Keuringsarts
letselschade Specialisten
letselschade Therapeuten
letselschade Verzekeraars
letselschade Politici
letselschade Contact
  U bevind zich momenteel op de begeleiders afdeling van whiplash-nederland.nl ..... Ter verduidelijking ..... De informatie is NIET bedoelt om mensen te kwetsen ..... Maar om onze ervaringen en inzichten te delen In de hoop dat de noodzakelijke veranderingen plaats zullen vinden ten goede van alle betrokkenen !
Onderdeel
bedrijven - dienstverleners
Huisarts
Laatste update 12 dec 2011
   

Algemeen
Als huisarts bent u voor uw patiënten méér dan alleen maar een medisch onderricht persoon. Patiënten moeten blindelings op u en uw deskundigheid kunnen vertrouwen. Dit vergt heel veel van u als huisarts en met al de veranderingen van de afgelopen jaren én de nog op handen zijnde wijzigingen, word uw taak als vertrouwenspersoon alleen maar nog veel zwaarder ! Waar voorheen u als huisarts patiënten door kon verwijzen naar specialisten, kwam de patiënt pas dan bij u terug als er spraken was van nazorgtraject. Tegenwoordig werkt dat helaas zo niet meer. Een patiënt wordt niet meer intern door gestuurd naar een collega specialist, zodra deze ziet dat de patiënt daar beter thuis hoorde, tegenwoordig stuurt men patiënten direct terug naar u als huisarts als men het zelf niet weet óf klachten buiten de directe vraagstelling valt. Het komt er dan ook heel kort gezegd op neer dat U als huisarts "samen" met de patiënt zult moeten blijven zoeken naar oplossingen.

Huidige gang van zaken
Door de grotere drukte van het méérwerk wat u als huisarts toebedeelt heeft gekregen, blijkt helaas in geval van whiplash verdacht letsel, dat het begrip voor de patiënt helaas nog verder is afgenomen bij een groot aantal huisartsen.

Dat is enerzijds wel begrijpelijk omdat huisartsen steeds meer in tijd nood komen en anderzijds zich enorm storen aan de elitaire houding van bepaalde specialisten. Al zal de huisarts dit zo niet snel naar zijn patiënt communiceren. Maar feit is dat huisartsen steeds minder tijd over houden om aan zelfstudie te doen. Men is dus steeds meer aangewezen op dat wat men vanuit beroepsorganisaties krijgt aangereikt. Of deze informatie correct is óf bol staat van belangenverstrengelingen, dát is voor de huidige huisarts bijna niet meer te bepalen.
Verloedering
Helaas is het echter wél zo dat in geval van whiplash verdacht letsel, iets heel merkwaardigs gaande is. Vele specialisten en dan met name neurologen hebben in de jaren 80/90 zwaar onder vuur gelegen van verzekeraars. Een goed specialist vormt namelijk zijn kennis en kunden vanuit enerzijds de theorie en anderzijds de praktijk. Dat betekend dat een specialist soms een formule of rodedraad ontdekt in zijn eigen praktijk waar een bepaalde patiënten groep klaarblijkelijk enorme baat bij heeft of juist niet, ondanks dat hij dit niet wetenschappelijk weet te onderbouwen. Tóch zal hij deze ontdekking toepassen op zijn patiënt uit natuurlijke drang om zijn patient beter te willen maken. Men kiest namelijk héél bewust voor een vakgebied binnen de medische wetenschap en gezondheidszorg en dat is enkel om mensen te willen helpen.
Echter zodra de specialist in zijn raportage daar van uit gaat, komt hij zwaar in de problemen zodra er spraken is van een letselschadezaak !

Gevolg voor beroepsgroep;
Vele neurologen welke in letselschadezaken eerder hun bevindingen hebben moeten rapporteren, zijn massaal in de problemen gekomen, door dat verzekeraars hun raportages als onsamenhangend, niet wetenschappelijk onderbouw etc. bestempelde en vele neurologen bij rechtzaken op schandalige wijze onderuit gehaalt zijn. Want zoals ik eerder al aan gaf, een goed arts boogt niet alleen op theorieën maar vooral juist zijn praktijkervaringen en inzichten. Verzekeraars daar in tegen wilde feiteljk bewezen zien dat er een causuaal verband bestaat tussen de klachten van de patiënt en het
ongeval waarvan men schade claimt opgelopen te hebben en dát kan geen enkele specialist bewijzen !
Een groot aantal specialisten heeft door deze klimaatsverandering gekozen voor een nieuwe werkplek in onze buurlanden België en Duitsland. een aantal andere specialisten hebben eiëren voor hun geld gekozen en zich achter hun beroepsvereniging geschaart.

Richtlijnen whiplash
De Nederlandse Vereniging van Neurologen (NVvN), kwam als gevolg daarvan met de zgn whiplashrichtlijnen. Richtlijnen die slecht en op sommige punten helemaal niet wetenschappelijk te onderbouwen zijn. Ik ga daar niet helemaal over uitwijden want als u even googled dan ziet u precies wat we bedoelen. Maar één ding willen we wél als voorbeeld geven, om te laten zien hoe slecht deze richtlijnen onderbouwd zijn.

Zo stelt men in de laatste versie ( Whiplash Richtlijnen 2010) dat wanneer klachten langer dan zes maanden aanhouden, dit psychologisch is en niet lichamelijk ? Dus als er acht weken staat voor een weer gemiddelt herstel van een gebroken been (botgroei proces) en dit niet herstelt is, dan zou dat betekenen dat men geen gebroken been meer heeft maar dat men spychisch iets mankeert ?
Een erg vreemde beredenering lijkt ons ?
Omkeer
Gelukkig blijkt dat de groep specialisten welke de richtlijnen helemaal niet zo waardevol achten, steeds groter te worden. Op dit moment is uit een grover schatting gebleken dat het aantal voor en tegenstanders van de richtlijnen al op fifty-fifty te staan, en is nog steeds groeiende.
Maar ook onder huisartsen is een heel duidelijke groei te zien van huisartsen die steeds minder uit gaan van deze zogenaamde richtlijnen. Richtlijnen waar een aantal verzekeringsartsen en verzekeraars zitting hebben in de zogenaamde meeleesgroep. Dus hoe belangeloos is een dergelijk rapport uiteindelijk ?
Gebruik maken van

De hedendaagse patiënt daar naast, heeft met de komst van de digitale mogelijkheden, een onuitputtelijke bron aan informatie ter beschikking. Zij zijn dan ook al vaak veel beter op de hoogte dan de patiént van tien jaar terug.

Inmiddels blijken een groot aantal huisartsen dit al in te zien en waarom ook niet. Wat is er op tegen om informatie aan te horen van je patiënt ? Het bespaard je als huisarts heel veel tijd én brengt tot nog meer inzichten.

Uw patiënt kijkt namelijk niet alleen naar wat er in Nederland gezegt word over whiplash maar leest óók onderzoeksresultaten welke gerapporteerd worden door grote en ver vooraanstaande universiteiten en instellingen welke op gebied van whiplashletsel vooruitstrevende onderzoeken hebben verricht. Bovendien mag u niet vergeten dat uw patiënt in geval van whiplashletsel in negen van de tien gevallen te maken heeft met meerdere begeleiders welke verstand van zaken hebben als het gaat om whiplashletsel. Denk aan advocaten, medisch adviseurs etc. Allen mensen die over het algemeen niet alleen verstand hebben van de juridische kanten van whiplashletsel maar ook van de medische kant van zaken.
Spil

Als huisarts bent u de spil in het geheel als het gaat om begeleiding en vertrouwens persoon. Het is dan ook zaak dat zeker U als huisarts uw patiènt serieus neemt. Zeker gelet op het feit dat de huidige patiènt een stuk beter ingelicht is. U voorkomt hiermee een enorme vertrouwensbreuk welke de meeste mensen met whiplash verdacht letsel toch al oplopen in het gehele traject.

Luister naar wat zij inbrengen en vraag hen indien u er niet van overtuigt bent, waar men dit vandaan heeft en of u daar een kopie of adres kunt krijgen. Dit bespaard u zelf namelijk heel veel onnodig zoekwerk en kunt u uw tijd zo gunstig mogelijk gebruiken om uw kennis te vergroten.

Maak zeker niet de fout, om een zelfde houding in te nemen als andere binnen het traject, omdat zij wellicht andere belangen hebben dan u zelf. Uw belang lijkt me duidelijk namelijk de patiént zo vlug en adequaat mogelijk te helpen en zo gelijktijdig de vertrouwensband met uw patiènt te versterken.

Word regelmatig vervolgt/uitgebreid dan wel aangepast.
Uiteraard is uw inbreng en mening van harte welkom en kunt u aan ons richten via de contactpagina.
Design & Copyright by: Modern-designer.nl  - your source for al graphic design


Whiplash Nederland
is de mening toegedaan dat er door de jaren heen, enorme misverstanden omtrent whiplash zijn ontstaan.

Wij spelen niemand de Zwarte Piet toe, maar er MOET wel het nodige veranderen !

Whiplash Nederland
wil graag een vuist maken voor alle lotgenoten om af te rekenen met al het onbegrip maar vooral het uitblijven van verantwoorde behandeling.
Dit is enkel te bereiken als alle betrokken partijen hun blik verruimen en de patiënt weer het gevoel geeft dat ook zij nóg steeds mee tellen als mens
Zorg dat ze weer op U kunnen vertrouwen !