Terug naar startpagina.

Home
letselschade Algemeen
letselschade Whiplash
letselschade NAH
letselschade Omgang whiplash
letselschade Omgang NAH
letselschade Behandeling whiplash
letselschade Behandeling NAH
letselschade Contact
  Welkom op whiplash-nederland.nl ..... Binnenkort zal deze website van start gaan ..... Denkt U dat u het allemaal wel weet ? ..... Dan is het vooral een must om hier terug te komen ..... Hier leest u "The Naked Truth" over whiplash ! In de hoop dat wij wél tot betere behandeling van mensen aan kunnen zetten !
Onderdeel
bedrijven
Begeleiding
Algemeen
Laatste update 14 dec 2011
   

Inleiding:
Helaas blijkt dat whiplashletsel zich niet alleen kenmerkt door de moeilijk objectiveerbaarheid maar ook door de zéér moeizaam verlopende zaken binnen medische en juridisch circuit. Daar overheen komt het moeizame proces mbt werk dan wel uitkering.

Als dan óók nog eens blijkt dat ieder er zijn eigen interpretatie aan meent te moeten geven, word het drama helemaal onoverkomelijk. Het gevolg is dat het slachtoffer vervolgens wederom overreden word maar dan door een skala aan mensen die denken het allemaal te weten óf mensen die het inderdaad wel weten maar uit eigen belang proberen zoveel mogelijk vraagtekens op te blijven roepen in het kader van; Zo lang er vraagtekens blijven, kan "ons" niets verplicht worden.
Maar is dat wel zo ?

Zijn wij niet in beginsel "mede"mens ?
Z|ijn we wérkelijk alleen verplicht om verantwoording af te leggen tegenover onze meerdere binnen het bedrijfsleven óf hebben we in beginsel niet de taak om vooral bovenal mens te blijven ?

Allemaal op één lijn:
Wij gaan niet het hele whiplash-verhaal opnieuw hier neer zetten want daar voor verwijzen we u liever naar Whiplashinformatie.nl. Als u meent "dat ken ik allemaal wel", begaat u al de éérste fout die men kan maken als het gaat om whiplashletsel. U zult namelijk zien dat daar dingen staan die voor de meeste nieuw zijn !

Wél willen we graag de hele begeleidende sector van medisch tot juridisch en overheid, uitlijnen want niets is zo belangrijk voor een goed herstel als dat iedereen op een en vooral de juiste lijn zit. Het mag na al die jaren en de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, wel duidelijk zijn geworden dat de veranderingen niet tegen te houden zijn. Logisch want de ontwikkelingen in zowel medische als juridische sector blijven ook niet stil staan.

Een positieve houding betekend uiteindelijk WINST en daar is het iedereen uiteindelijk toch om te doen ?

Om te beginnen:
Een goed begin is het halve werk en daarom moeten we allemaal om te beginnen af van de totaal verkeerde gedachten dat men misbruik wil maken. Dat is een houding welke tot op heden alleen maar geleid heeft tot zéér complexe eindeloze situaties met keer op keer de zelfde uitkomst namelijk; dat klachten spectrum alleen maar groter en ernstiger word. Natuurlijk sluiten wij niet uit dat net als overal, figuren rond lopen welke negatieve bedoelingen hebben. Echter praten we hier echt over een zéér geringe te verwaarloze aantal. Hoe wij dat zo stellig durven te beweren ?

Mensen die wérkelijk foute bedoelingen hebben, zoeken het niet in whiplashletsel, enkel al omdat dit enorm veel aktiviteit vereist van de getroffenen, ook op medisch gebied. Serieuze whiplashklachten zijn dusdanig van aard dat men geen genoegen kán nemen met een pilletje en een paar bezoekjes aan fysiotherapeut. Mensen die dus daadwerkelijk wat mankeren zullen een aktief beeld laten zien dan wel aktief verzoeken om behandelingen dan wel verwijzingen naar specialisten. Waarbij het voor fakers héél gevaarlijk word om klachten te simuleren, omdat de pakkans hiermee enorm vergroot. De sancties die men oploopt als achteraf blijkt dat men simuleerd, zijn zo enorm hoog ten opzichten van dat wat men er aan uitkering aan over kan houden, dat echte misbruikers véél liever in de ww duikt en er zwart het nodige bij verdient.

Om die enkele misbruiker aan te pakken, kan het niet zo zijn dat men duizende mensen jaarlijks zwaar tekort doet ! Feit is namelijk dat door de huidige negatieve houding, vele mensen noodzakelijke behandeling mislopen !
Enerzijds omdat ze domweg niet gelooft worden, anderzijds omdat zij zelf financiëel niet eens meer in staat zijn om basis ziektekostenverzekering te betalen, laat staan dat zij in staat zijn om zich aanvullend te verzekeren !

Als niet alle bij whiplashtrajecten betrokken partijen een radicale gedaante verandering willen ondergaan door mensen met whiplashverdacht letsel eindelijk serieus te gaan nemen, zul het drama wat nu al meer dan dertig jaar aan de gang is, over dertig jaar nóg onnodig veel slachtoffers eisen en nóg steeds onnodig veel geld blijven kosten !
Het nieuwe leven:
Om de eerste aanzet te geven in een positieve omslag van het gehele whiplash gebeuren, hebben we enkele pagina's met informatie samengestelt, zodat iedereen weet wát men wel en niet moet/mag doen om mensen met whiplashverdacht letsel (al dan niet in combinatie met NAH), zo snel mogelijk weer een volwaardig leven terug te geven. In de rechter kolom kunt u schakelen tussen de diverse informatieve pagina's.

De informatie op whiplash-nederland.nl word regelmatig vervolgt/uitgebreid dan wel aangepast.
Uiteraard is uw inbreng en mening van harte welkom en kunt u aan ons richten via de contactpagina.
Design & Copyright by: Modern-designer.nl  - your source for al graphic design


Whiplash Nederland
is tot stand gekomen uit jaren lange ervaring op gebied van whiplashetsel.

Het beheer word gedaan door ervaringsdeskundige welke eerder als partner van, en later lotgenoot ervaring heeft opgedaan.

Whiplash Nederland
legt zich méér toe op de sociale en maatschappelijke aspecten welke komen kijken bij whiplashletsel.
Whiplashinformatie.nl
Beperkt zich voornamelijk tot het informeren, verder helpen en met elkaar in contact brengen van whiplash lotgenoten.