Terug naar startpagina.

Home
letselschade Algemeen
letselschade Bedrijfsleven
letselschade Huisartsen
letselschade Keuringsarts
letselschade Specialisten
letselschade Therapeuten
letselschade Verzekeraars
letselschade Politici
letselschade Contact
  U bevind zich momenteel op de begeleiders afdeling van whiplash-nederland.nl ..... Ter verduidelijking ..... De informatie is NIET bedoelt om mensen te kwetsen ..... Maar om onze ervaringen en inzichten te delen In de hoop dat de noodzakelijke veranderingen plaats zullen vinden ten goede van alle betrokkenen !
Onderdeel
bedrijven - dienstverleners
Bedrijfsleven
Laatste update 12 dec 2011
   


Introductie
Helaas gaan bedrijven al enige tijd gebukt onder de grillen welke voortkomen uit de crisis van vandaag de dag. Maar los daar van is het voeren van een gezond bedrijf al een kunst op zich. Concurentie is moordend en daar naast word je als bedrijf niet goed van alle hedendaagse bijdragen die je overal voor moet leveren. Het is dan ook bepaalt niet raar dat wanneer je ook nog eens te maken krijgt met uitval van personeel door "nekklachten", dan ben je heel snel geneigt om te zeggen "kom op ... we hebben allemaal wel eens last van onze nek !"

En weet u, u heeft helemaal gelijk !
We hebben inderdaad allemaal wel eens pijn aan onze nek gehad en ach, na een paar rot dagen, ging het gelijk weer een stuk beter. Maar als u nu eens terug gaat naar dat moment en probeert voor de geest te halen welk het heftigste moment daar in voor u was. Bent u dan bereid om van mij aan te nemen dat wat u toen voelde, vergelijkbaar is met een van de "betere" momenten van iemand met gemiddelde whiplashklachten. Durft U daar bij dan ook te bedenken dat zij náást die pijn in de nek, vaak ook nog eens te kampen hebben met duizelingen, evenwichtsproblemen, concentratiestoornissen, woordvindings-problemen, autistische verschijnselen, misselijkheid, braken, slecht zien, gevoelig voor licht en lawaai, het niet tegen veel drukte kunnen, energieverlies, vermoeidheid, tintelingen in armen en benen, stoornissen in de menstruatie en verminderde geslachtsdrift ?

Dan begrijpt u hoe dramatisch dat "beetje nek pijn" voor iemand is !

Doelstelling
We willen u hier niet van haver tot gort inhoudelijk informeren over wat whiplash nu precies inhoud, want daar over vind u alles op whiplashinformatie.nl (klik foto hiernaast).

Echter willen wij u wél graag enige adviezen en andere kijk bieden op het whiplashgebeuren waar u als werkgever beslist op de beste wijze samen met uw personeelslid, door het hele whiplashgebeuren heen kunt komen. Daar voor is wél enige parate kennis van zaken noodzakelijk en helaas krijgt u die niet van uw bedrijfsarts ! (zie onderdeel bedrijfsarts)

Vooraf

Om goed door een whiplashgebeuren heen te komen met uw werknemer, dient u eerst heel reëel na te denken voor dat u conclusies gaat trekken en standpunten in gaat nemen nl;
HOE stond de werknemer tegenover het bedrijf ?
Was het een persoon die verantwoordelijkheid durfde te nemen ?
Was het een persoon die het belang van de werkzaamheden belangrijker vond dan of het wel tot zijn/haar takenpakket behoorde ?
Was de werknemer enthausiast over het werk dat hij/zij verrichte en de producten die het bedrijf voort bracht ?
Melde de werknemer zich niet voor het eerste de beste griepje ziek ?

KORTOM: DURF een serieuse annalise te maken van hoe het betreffende personeelslid in het bedrijf aanwezig was !

Gemiste kans !
Helaas zien we namelijk in geval van whiplash verdacht letsel dat bedrijven zich ineens radikaal tegenover hun werknemer op stellen. Er zijn maar weinig werkgevers die hun werknemer op zo'n moment nog eerlijk durft te aanschouwen. Mede gevoed door zgn specialisten welke hen influisteren en uiteindelijk een héél verkeerd beeld schetsen van de feitelijke problematiek. Met gevolg dat de werknemer psychisch een enorme klap te verwerken krijgt bovenop dat wat het whiplashletsel al voort brengt. De schade die u daar mee aanricht blijkt in veel gevallen een crusiale doodslag en maakt een goed vervolg al meteen volstrekt kansloos.

Het is des te triester dat het in de meeste gevallen al vrijwel direct eindigt in een dusdanig verstoorde relatie omdat we in 99 van de 100 gevallen zien dat de werknemer feitelijk niets liever wil dan zo snel mogelijk alles achter zich laten en weer lekker snel aan het werk te gaan. Dat is toch precies wat bedrijven ook willen ?

Wat u vooraf zeker moet realiseren
Helaas is nog niemand in staat om whiplashletsel snel en cordaat aan te pakken. De rede hier voor is vrij simpel namelijk, omdat whiplash enkel iets zegt over de aard van het ongeval en NIETS zegt over het letsel !

Als u als werkgever met iemand te maken krijgt waarvan men de diagnose whiplashletsel gesteld heeft, moet u zich realiseren dat dit twéé dingen kan betekenen nl;
 
 1. Dat de werknemer letsel heeft opgelopen in de vorm van een eenvoudige sportblessure (spierscheuring / verreking, etc.)
 2. Dat de werknemer microscopisch letsel heeft opgelopen aan wervels, zenuwen en/of zelfs aan de hersenen.
In beide gevallen moet men er helaas vanuit gaan dat men geen groot verschil in klachten ervaart én kan zien want geen van de letsels zijn momenteel nog zichtbaar te maken middels de huidige medisch beeldvormende apparatuur zoals ze in Nederland in gebruik zijn. Dat betekend echter niet zoals veel specialisten dan maar gelijk concluderen, dat de schade niet heel aanzienlijk kan zijn. Feit is dat iemand die nekletsel opgelopen heeft bij een ongeval, een 600x grotere kans heeft op het oplopen van een nekhernia en zelfs 1000x groter als er spraken is geweest van vermindert bewustzijnverlies of daadwerkelijk bewustzijnverlies, dan iemand die niet een dergelijk ongeval door maakt. Dit zijn wetenschappelijk bewezen feiten en zo kan ik er nog wel een paar noemen.
De tijd zal het helaas moeten leren
Het is niet wat u als werkgever graag hoort maar het is inderdaad zo dat de tijd zal leren wáár de klachten uiteindelijk vandaan komen én waar het uiteindelijk met uw werknemer naar toe gaat. Daar voor moet u realiseren dat de nekspieren ná het hart, de meest aktieve spieren zijn welke het menselijk lichaam bevat. Zélfs als we s'avond lekker onderuit liggen in een relaxe fautuille, zijn de nekspieren aktief bezig om die minimaal 4 kilo zware bal welke wij "hoofd" noemen, uit te balanceren op de romp. Pas wanneer we helemaal plat in bed gaan liggen op een "goed" ondersteunend kussen, kunnen de nekspieren rust ervaren.

Dus zélfs een letsel als een simpele spierscheuring, kan om die rede maanden tot zelfs helaas in sommige gevallen tot wel twee jaar in beslag nemen. Dat laatste is overigens niet zomaar te wijten aan het lichamelijke gestel van de werknemer en het ontbreken van wilskracht maar helaas duurt het vaak zo lang omdat er te veel geëist word van een patiënt, waar door er onbewust en ongewilt spraken is van langdurige overbelasting.

Overbelasting word vanuit verschillende richtingen negatief gestimuleerd en wel;
 
 1. Vanuit eigen problematiek (acceptatie en leren omgaan met...)
 2. Schuldgevoelens naar eigen gezin/partner en beslist ook colega's en werkgever etc.
 3. Onbegrip vanuit medische beroepsgroep. (afwimpelen the easy way)
 4. Als negatief ervaren handelswijze instanties en bedrijfsartsen (foutieve training/behandeling)
 5. Zakelijke houding welke wergevers ineens in blijken te nemen.

Enkele voorbeelden waar door overbelasting in de hand gewerkt word;
 
 1. Van uit eigen problematiek.
  Het lijkt soms misschien niet altijd zo vanuit werkgeversperspectief maar mensen die met serieus whiplashverdacht letsel te maken krijgen, blijken zichzelf om verschillende redenen te overbelasten welke allen onder een en de zelfde noemer te plaatsen zijn namelijk "ontkenning".
  Redenen om vooral géén gehoor te geven aan de huidige realiteit zijn;
  1. Omdat men niet toe wil geven aan de pijn en beperkingen.
  2. Omdat men zo snel mogelijk van de enorme pijn en belemmeringen verlost wil zijn.
  3. Omdat men zo snel mogelijk het schuldgevoel richting partners, gezin én werkgever kwijt wil raken.
  4. Omdat men zo snel mogelijk weer sociale banden aan wil kunnen halen
  5. Omdat men hobby's en andere leuke dingen weer zo snel mogelijk wil kunnen hervatten.
  6. Ook niet te vergeten, omdat men het zich ook financiëel niet kan permiteren om achteruit te lopen.
 2. Medische beroepsgroepen.
  Helaas is het zo dat er naast onwetendheid enorme verdeeldheid bestaat in het medisch circuit, wat deze onwetendheid niet ten goede komt. Dit heeft vaak niets te maken met medische zaken maar komt voort uit belangen en uiteindelijke belangenverstrengelingen van o.a. verzekeraars en andere betrokkenen binnen het geheel. Artsen durven geen uitspraken meer te doen, uit angst voor confrontaties met de aangesproken verzekeraar (tegenpartij). Maar ook de angst op represailles vanaf hogerhand, hebben geleid tot vage rapportages en conclusies met gevolg;
  1. Patiënten krijgen niet de juiste onderzoeken.
  2. Patienten krijgen niet de juiste diagnoses.
   "Het zit tussen de oren" is één van de meest succesvolle vluchtgangen voor medische beroepsgroepen.
  3. Patienten krijgen niet de juiste verwijzingen naar de juiste behandelaren.
  4. Patiënten krijgen niet de juiste praktische begeleiding door deskundige.
 3. GEVOLG: Gevoel van onbegrip welk uiteindelijk inderdaad spanningen en stress gaat veroorzaken !

 4. Therapeuten / behandelaren.
  Naast het feit dat er steeds meer behandelaren denken goed geld te slaan uit whiplashletsel (moeilijke bewijslast dus nooit risico dat men schuld toegewezen krijgt aan verslechtering omstandigheden) komt het op grote schaal voor dat men aan het behandelen slaat zónder enige feitelijke onderbouwing of beeldvormend bewijs dat zegt wat het letsel feitelijk is. Hier door zijn zélfs mensen invalide geworden omdat men geweld toe heeft gepast terwijl achteraf bleek dat dit nóóit had gemogen.

  Het is niet alleen hoogst merkwaardig maar vooral ook zéér verontrustend dat de wetenschap héél duidelijk aan geeft dat er geen enkele vorm van behandeling (anders dan zélf dagelijks oefeningen doen) óóit aangetoond heeft dat het bijdraagt aan herstel, laat staan aan bespoedigen van het herstel.

  Desondanks worden mensen in grote getalen verwezen naar fysiotherapeuten en andere behandelaren welke beweren dat ze mensen met whiplash verdacht letsel met succes hebben behandelt. De ware rede hiervan noemt men binnen medische kringen "de patiënt het gevoel geven dat er wat gedaan word", zo is terug te lezen in de talloze interne rapportages.

  De gevolgen van foutief behandelen zijn in veel gevallen zéér ernstig. Er zijn mensen lopend praktijken binnen gegaan om daar vervolgends na maanden behandelen alleen nog middels rolstoel binnen konden komen. Waarom; omdat het lichamelijk herstellend vermogen met allerlei zogenaamde behandelingen volledig om zeep geholpen is en niet de kans heeft gekregen het lichaam te herstellen. Dit zijn harde uitspraken maar het is een feit dat elke therapeut/behandelaar weet dat wanneer een behandeling niet binnen 8x een duidelijke verbetering opleverd, dit niet de juiste behandeling is. Tóch word er vrolijk maanden tot zelfs jaren lang door behandelt alsof het zo hoort. Men kan dus gerust stellen dat hier spraken is van onkunde of zelfs misbruik op grote schaal uit puur eigen belang.

  Helaas is het door al deze dwalingen zaak om als werkgever vooral zelf op speurtocht uit te gaan en vooral niet alles maar klakkeloos aan te nemen van mensen waarvan men mág verwachten dat ze weten waar ze mee bezig zijn want daarvoor staat het hele whiplash milieu te veel bol van eigen belangen. Als bedrijf moet je verder durven te kijken dan alleen morgen.

  Het is enorm vervelend dat personeel uit valt maar wat is beter ?
  Helaas zijn er maar twéé mogelijkheden nl;
  1. Personeel zo snel mogelijk weer aan het werk zien te krijgen met gevolg dat overbelasting plaats vind (in 80 tot 90%) en de werknemer uiteindelijk met enorme terugval geconfronteerd word ( bijna 100%) waar door opstaan minstens vijf maal moeilijker word áls het nog gebeurd.
  2. Men gunt het personeel de noodzakelijke rust zodat werknemer uiteindelijk wel later pas weer kan starten maar alleen nog maar opbouwende resultaten laat zien. Hierbij dien ik wél op te merken dat men het personeel niet blood moet laten stellen aan de eigen belangen van zgn behandelaren en overige betrokkenen maar dient men er voor te zorgen dat de werknemer enkel bezig gaat met dat wat wetenschappelijk bewezen baat oplevert.
 5. Onwetendheid en financiele belang werkgever.
  Helaas moet het financiële aspect hier genoemd worden al zou je menselijkerwijs zeggen dat geld nóóit een rol mag spelen. maar iedereen die een beetje nadenkt en oplet, weet dat het de afgelopen tien en misschien zelfs wel twintig jaar, een heel stuk moeilijker geworden is om een bedrijf staande te houden. Financiële markt is zwaarder geworden, voorzieningen zwaar ingedamt en steed meer bijdragen van werkgevers geëist en steeds moordendere concurenties. Allemaal factoren welke het bestaansrecht voor een bedrijf enorm hebben verzwaard en soms zelfs onmogelijk hebben gemaakt. Daar bij komt dat werkgevers eigenlijk nooit weten wat whiplashletsel inhoud. Zij moeten het doen met dat wat bedrijfsartsen hen vertellen. Er zijn dus verschillende mogelijke oorzaken waar door overbelasting ontstaan bij werknemers.
  1. Onbegrip van wegen te weinig feitelijk inzicht en verkeerde interpretatie van de werkelijke problematiek door eigen interpretatie van nekklachten door betrokken partijen want "iedereen heeft wel eens met een stijve nek te maken gehad".
  2. Druk vanuit werkgever om maar liefst gisteren al aan de gang te gaan, zich niet realiserende dat alleen al het uitspreken van je verwachtingen dat iemand weer (deels) komt werken, de werkgever in de meeste gevallen al helemaal in de stres jagen. De meeste kunnen namelijk niet eens aan de minimale verwachtingen voldoen die er binnen een gezin gesteld mag worden, laatstaan binnen een bedrijf waar men prestatiegericht is.
  3. Dreiging welke (soms onbewust) geuit word, om hun baan te verliezen, waar door men ondanks dat men er totaal nog niet aan toe is, tóch schorvoetend akkoord gaan met tóch weer voor enkele uren per dag te gaan werken, ondanks dat men weet dat dit veel te veel gevraagt is. Maar een baan verliezen betekend in de huidige economische ontwikkelingen en mét de opgelopen ziektebeeld en dadelijk geschiedenis, vrijwel zeker einde oefening voor wat betreft werken !

Werken naar een oplossing;
Hoe goed werken ook voor het sociale aspect is, voor de nek is het helemaal niet zo goed, als u bovenstaande goed realiseerd. Het is dan ook zaak dat er continue heel goede diagnoses gedaan worden en vooral de grenzen zoals de werknemer ze aan geeft, te respecteren, hoe moeilijk dat soms ook kan zijn. De werknemer moet er namelijk ook maar op vertrouwen dat ze niet door hun problematiek door u als werkgever aan de kant gezet worden, met alle gevolgen van dien.

Laat u niet van de wijs brengen door de verschillende belangenverstrengelingen die er helaas in het whiplashtraject méér zijn dan in welk ander letselgeval, maar houd de vertrouwensband in stand welke eerder onderling óók aanwezig was !


Wat te doen;
Uiteraard willen we u na deze uitleg niet zomaar in het diepe gooien, vandaar dat we hier een lijstje hebben gemaakt met wat u als werkgever kunt doen om uw werknemer daadwerkelijk te helpen. Daar voor moet u beseffen dat vooral in de eerste twee jaar helaas het hele whiplashgebeuren twéé kanten op kan gaan. Dat betekend niet dat u moet gaan zitten afwachten want u kunt heel veel betekenen voor uw werknemer zoals;
 
 1. Blijf vooral vertrouwen houden in de eerlijkheid en integriteit van uw werknemer.
  • Wederzijds vertrouwen valt of staat het hele proces mee, waarin je gezamelijk en géén van beide express in terecht gekomen zijn.
 2. Stel het belang (zo snel en goed mogelijk herstellen) van uw werknemer voorop !
  • Dit is een héél belangrijk punt want veel werkgevers maken de fout dat ze op de stoel van een arts of specialist menen te moeten gaan zitten. Dit gaat gegarandeerd ten kosten van de relatie. De hedendaagse mens bediend zich van alle huidige technische middelen om antwoorden te krijgen. daar naast worden ze vaak begeleid door specialisten binnen rechtsbijstand of zelfs letselschadeadvocaten, welke de werkgever ook op medisch gebied en raadzame behandelmethoden zullen wijzen. Op dat gebied kunt u dan ook beter enige voorzichtigheid in acht nemen, wil u tenminsten dat uw werknemer nog ooit zijn diensten binnen uw bedrijf komt verrichten.
 3. Ben vooral een luisterend oor en bied aan dat u wilt helpen.
  • Zo als gezegd kunt u op medisch en behandelgebied, weinig helpen. Maar er zijn tal van zaken waarin u een heel belangrijke sleutelrol kunt vervullen, waar door de kansen van sneller terugkeren in het bedrijf enorm vergroot. Zo zou u kunnen kijken of er binnen het bedrijf mensen bereid gevonden kunnen worden om te helpen bij het ontlasten van uw werknemer. Dit kan een ploegje mensen zijn welke om toerbeurt eens per week huishoudelijke ondersteuning verleent, of op toerbeurt grote boodschappen voor de werknemer willen doen. u helpt hiermee niet alleen de tijdelijk uitgevallen werknemer enorm mee, maar zorgt ook voor een hechtere band en teamspirit binnen uw bedrijf ! Het bekende mes dat van twee kanten snijd.
  • Vraag óf ze gebaat zijn bij het verkrijgen van adressen waar men onafhankelijk informatie kan vinden. U zou ze bevoorbeeld door kunnen verwijzen naar deze website óf naar de lotgenoten website www.whiplashinformatie.nl waar uw personeelslid alles te weten kan komen over whiplash, behandelingen, oefeningen etc. zonder dat daar andere belangen tellen dan zo snel mogelijk mede lotgenoten weer op het juiste pad te krijgen.
 4. Zorg dat ziekenbezoek niet vergeten word.
  • Helaas blijkt in de meeste gevallen dat mensen welke uitgevallen zijn door whiplashverdacht letsel op weinig sympathie mogen rekenen van collega's of leiding gevenden. Sterker nog, men krijgt binnen enkele maanden al (vaak al na 3 of 4 bezoeken aan bedrijf) het gevoel dat men gewoonweg niet meer welkom is ! Dit brengt met zich mee dat vele zich afgedankt en heel erg eenzaam gaan voelen. Dit kán niet de bedoeling zijn van een goed werknemer. Het past ook niet binnen een bedrijf wat teamwork en sociale omgang als sleutelwoorden ziet voor een succesvolle onderneming.

   Zorg dat de uitgevalle werknemer NIET vergeten word. Ga eens per maand even langs om interessen te tonen. Zorg dat de uitgevallen werknemer óók in de mogelijkheid word gesteld om deel te nemen aan bedrijfsaktiviteiten. Het sociale aspect is namelijk volgens vele werkgevers hét sleutelwoord om mensen weer te pushen om aan het werk te gaan. Maar merkwaardig genoeg worden ze tóch bij speciale gelegenheden vaak buiten gesloten ? Ga NIET voor hen denken en bepalen wat ze wel of niet zouden kunnen maar laat het aan hen zelf over. Eis niet dat men komt maar zorg dat ze indien nodig kunnen beschikken over een taxi of ander vervoer, en accepteer het als men binnen een uur al weer weg moet ! Maar op deze wijze geeft u ze het gevoel er tóch nog bij te horen en zal men alleen maar méér sympathie voor u gaan voelen.
 5. Laat uzelf voorlichten !
  • Zorg dat u op de hoogte bent van wat whiplashletsel nu werkelijk kán zijn en wat dit in het meest positieve maar ook in het meest negatieve geval kan betekenen voor zowel uw werknemer als ook u zelf. Ga hierbij niet over één nacht ijs door klakkloos alles aan te nemen van wat bedrijfsarts of mogelijk andere betrokkenen u verteld maar neem de moeite om ook andere informatiebronnen te informeren welke zich bezig houden met de kant van de patiënt zélf zoals lotgenoten platformen en verenigingen. Er is een enorme belangenstrijd en tunnelvisie ontwikkelt in de afgelopen jaren waar door de een nog verder van de realiteit is komen staan dan de ander. Als er één ding van belang is voor het herstel van uw werknemer, is het wel realiteitszin.
Wat te laten;
Soms zou men denken dat je beter alles kan proberen om zo veel mogelijk kans te maken dat iets weer goed komt. Helaas blijkt dit in de praktijk van whiplashletsel geheel niet waar te zijn en vaak zelfs de catastrofe alleen maar enorm verergerd. Er zijn beslist zaken die u beter niet kunt doen. Enkele worden hier boven al genoemd om duidelijk aan te geven wat er bedoelt word, maar een aantal zijn ook nog niet genoemd.

Wat u zeker niet moet doen is;
 
 1. Stel uzelf nooit autoritair op maar maak uzelf partner in het geheel.
  1. Onbegrip komen ze al meer dan genoeg tegen in het gehele proces. Als werkgever moet u laten zien dat niet het geld de hoofdrol speelt maar het welzijn en de toekomst van uw werknemer !
 2. Laat nóóit whiplashzaken over aan personeelszaken maar maak het een onderdeel van uw eigen taken.
  • Zij kunnen alleen binnen vaste stramien handelen en dat gaat gegarandeert problemen opleveren want in de praktijk handelen zij nagenoeg altijd dwingend en onpersoonlijk en vooral op eigen presteren gericht. Zij zullen dat varkentje wel even wassen ! NIET DOEN dus.
 3. Ga nooit op de stoel van een specialist zitten als het gaat om medische zaken.
  • Ga ze ook niet zeggen dat ze dit of dat moeten gaan doen want door de overbelasting welke vanaf de eerste dag plaats vind in geval van whiplashletsel, zal dit uitmonden in innerlijke panniek, wat het herstel uiteindelijk niet ten goede zal komen, hoe goed bedoelt ook !
 4. Doe NIETS zonder overleg en zonder overeenstemmen met je werknemer.
  • Dit klinkt wellicht heel vreemd maar daarom leggen we het u ook uit. Niemand kan het zichzelf namelijk voorstellen zolang men er zelf niet mee te maken heeft, maar in geval van whiplashverdacht letsel vind er op grote schaal "list en bedrog" plaats en daarmee bedoelen we helaas niet onder de mensen welke helaas persoonlijk te maken krijgen met dit letsel. Er spelen veel te veel eigen belangen van diverse partijen, zodat héél veel patiënten met whiplashverdacht letsel, vroeg of laat (herhaaldelijk) ontdekken dat er mensen zijn geweest die niet eerlijk tegen ze zijn geweest. Sommige spelen het zelfs zo keihard dat men de patiënt de deur wijst omdat men niet de gene wil zijn die de conclusie moet trekken. Mensen worden de deur gewezen met de mededeling dat ze absoluut nog niet aan het werk kunnen en vinden de volgende dag een brief in de bus waarin staat dat ze per directe volledig herstelt verklaard worden (om maar een paar voorbeelden te geven). Als u ons niet gelooft, is het helemaal zaak dat u eens flink gaat googlen ! Lees o.a. maar eens verder op deze website en op www.motorongeval.nl en/of Whiplash Totall EU dan zult u verbaast staan.
Tot slot ;
Uiteraard hebben we nog lang niet alles op deze pagina kunnen schrijven. Vandaar dat we u aanraden om de overige pagina's ook eens te lezen om een nog beter beeld te krijgen van de problematiek waar uw werknemer en uiteindelijk ook u als werkgever tegenaan loopt zodra hij/zij geconstateerd word met whiplashverdacht letsel.

Uiteraard kunt u uw vragen ook bij ons kwijt !
We zullen zeker niet beweren dat we elke vraag kunnen beantwoorden, maar in dat geval zullen we u vast kunnen vertellen waar u het antwoord op uw vraag wél kunt krijgen.

Hopelijk draagt deze pagina bij in een succesvol vervolg van uw onderlinge relatie, ondanks de enorme hiaten waar u mee te maken zult krijgen. Een schrale troost voor u als werkgever is wel dat we met volle zekerheid kunnen zeggen dat wát er ook voor een uiteindelijke arbeidsrelatie er ook uit voort mag komen, u een werknemer zult treffen die u beslist eeuwig dankbaar zal zijn en dat zeker ook de rest van zijn/haar arbeidsleven zal laten blijken. Dat moet veel waard zijn lijkt ons ?

De informatie op whiplash-nederland.nl word regelmatig vervolgt/uitgebreid dan wel aangepast.
Uiteraard is uw inbreng en mening van harte welkom en kunt u aan ons richten via de contactpagina.
Design & Copyright by: Modern-designer.nl  - your source for al graphic design


Whiplash Nederland
is de mening toegedaan dat er door de jaren heen, enorme misverstanden omtrent whiplash zijn ontstaan.

Wij spelen niemand de Zwarte Piet toe, maar er MOET wel het nodige veranderen !

Whiplash Nederland
wil graag een vuist maken voor alle lotgenoten om af te rekenen met al het onbegrip maar vooral het uitblijven van verantwoorde behandeling.
Dit is enkel te bereiken als alle betrokken partijen hun blik verruimen en de patiënt weer het gevoel geeft dat ook zij nóg steeds mee tellen als mens
Zorg dat ze weer op U kunnen vertrouwen !